Zmeny v odmeňovaní advokátov od 15. júna 2019

Od 15. júna sa mení a dopĺňa vyhláška MS SR č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.

Dátum publikácie: 7. 6. 2019Vyhláška č. 159/2019 Z. z. novelizuje vyhlášku o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb s účinnosťou k 15. júnu 2019.

Zavádzajú sa nasledovné zmeny: 

1. Dopĺňa sa úprava odmeňovania advokátov, ktorí budú ustanovení ako opatrovníci podľa § 48 ods. 2 Trestného poriadku.

2. Mení sa výpočtový základ na účely výpočtu tarifnej odmeny advokáta za zastupovanie klienta v trestnom konaní. Základom pre výpočtový základ priemerná mesačná mzda v hospodárstve za prvý polrok kalendárneho roka, ktorý predchádza roku určujúcemu všeobecný výpočtový základ, po novom - o tri roky.

3. Predžalobnú výzvu možno vyúčtovať ako úkon právnej služby v občianskom konaní.

 

 

Viac informácií nájdete v:

Dôvodová správa k vyhláške č. 159/2019 Z. z.

Autor: redakcia

Súvisiace dokumenty

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 655/2004 Z. z. Vyhláška o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb
  • 159/2019 Z. z. Novela vyhlášky o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené