Zmenené povinnosti zamestnávateľov pri ochrane zdravia pri práci

Primeraný zdravotný dohľad pre zamestnancov a pracovná zdravotná služba. 

Autori: JUDr. Mária Kevická, PhD.
Dátum publikácie: 9. 2. 2018 Dňa 1. 12. 2017 nadobudla účinnosť novela zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela“). Novela síce zaviedla niekoľko zmien, ale zamestnávateľom, ktorí zamestnávajú „nerizikových“ zamestnancov (zamestnanci 1. a 2. kategórie prác), zostali viaceré povinnosti. Článok prináša prehľad povinností, ktoré zamestnávateľom zostali a ktoré už nemusia plniť.

 

Povinnosti zamestnávateľov zamestnávajúcich zamestnancov 1. a 2. kategórie prác vo vzťahu k pracovnej zdravotnej službe 

 Zamestnávatelia zamestnávajúci zamestnancov 1. a 2. kategórie prác (práce, pri ktorých nie je riziko poškodenia zdravia zamestnanca vplyvom práce a pracovného prostredia a práce, pri ktorých vzhľadom na riziko nie je predpoklad poškodenia zdravia, ale nedá sa vylúčiť nepriaznivá odpoveď organizmu na záťaž faktormi práce a pracovného prostredia) majú aj po 1. 12. 2017 viacero povinností.

 

Posudky o vyhodnotení rizika a kategorizácii prác

Vyššie uvedení zamestnávatelia majú povinnosť zabezpečiť posudky o vyhodnotení rizika a kategorizácii prác pre zamestnancov z hľadiska zdravotných rizík, ktoré budú musieť byť vypracované v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou.

 Upozornenie:

 Noví zamestnávatelia majú túto povinnosť už pri začatí činnosti, resp. uvedení priestorov do prevádzky.


Evidenčná povinnosť

Povinnosťou zamestnávateľa je viesť a uchovávať evidenciu údajov zamestnancov podľa kategórií prác u zamestnancov zaradených do 2. kategórie (nie do 1. kategórie).

 

Zamestnávatelia zamestnávajúci zamestnancov 1. a 2. kategórie prác (práce, pri ktorých nie je riziko poškodenia zdravia zamestnanca vplyvom práce a pracovného prostredia a práce, pri ktorých vzhľadom na riziko nie je predpoklad poškodenia zdravia, ale nedá sa vylúčiť nepriaznivá odpoveď organizmu na záťaž faktormi práce a pracovného prostredia) NIE SÚ povinní:

  •   mať kontinuálne zmluvne zabezpečenú pracovno-zdravotnú službu,
  • v zákonných prípadoch uchovávať záznamy s údajmi o zamestnancoch pri kvalitatívnom a kvantitatívnom meraní zdraviu škodlivých faktorov prostredia,
  • hodnotiť faktory práce (napr. hluk, vibrácie, biologický faktor, fyzická a psychická záťaž atď.) a pracovného prostredia, to však neznamená, že nemusia posúdiť riziko pracovného zaradenia a kategorizovať práce. 
 

Článok je skrátený, viac informácií nájdete

Súvisiace dôvodové správy

Súvisiace odborné články


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.