Zásadné zmeny v zákone o obecnom zriadení

Významné zmeny v úprave obecného zriadenia podľa potrieb aplikačnej praxe s účinnosťou od 1. apríla 2018.

Autori: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Dátum publikácie: 15. 3. 2018Zásadné zmeny v zákone o obecnom zriadení

Riešenie tzv. nefunkčných obcí

Doteraz neexistoval zákonný nástroj na riešenie pomerov obcí, v ktorých nebol zvolený starosta, prípadne ani obecné zastupiteľstvo (prípad najmä veľmi malých obcí). Takéto obce nemohli vykonávať ani tú najzákladnejšiu činnosť, pretože nemali štatutárny orgán ani obecné zastupiteľstvo, ktoré zase rozhoduje o najdôležitejších otázkach života obce.

Novela teda pridala nový § 2aa s osobitnou úpravou nazvanou „pričlenenie obce“. Ak obec nemá po vykonaní dvoch po sebe idúcich volieb obecné zastupiteľstvo (či už preto, lebo nebol zvolený žiaden poslanec, alebo počet zvolených poslancov je nižší ako minimálny počet pre uznášaniaschopnosť) ani starostu obce, vláda môže nariadením takúto obec (zákon používa pojem „nefunkčná obec“) pričleniť k susednej obci v tom istom okrese, ak s tým táto susedná obec súhlasí. 

Nová definícia verejného priestranstva

Novela zavádza definíciu verejného priestranstva (§ 2b ods. 1), ktorá doteraz absentovala. Tým má dôjsť k uľahčeniu výkonu niektorých oprávnení obce napr. na úseku vodenia psov, obecnej polície, priestupkov, v označovaní verejných priestranstiev, umiestňovaní volebných plagátov. 

Článok je skrátený, celý článok je súčasťou predplateného prístupu:

Súvisiace odborné články

Súvisiace dôvodové správy

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.