Žaloba o určenie platnosti poistnej zmluvy a na plnenie

Na uzavretie poistnej zmluvy je potrebné, aby bol návrh prijatý v lehote, ktorú určil navrhovateľ, a ak ju neurčil, do jedného mesiaca odo dňa, keď druhý účastník návrh dostal. Poistná zmluva je uzavretá okamihom, keď navrhovateľ dostane oznámenie o prijatí svojho návrhu.

Autori: JUDr. Radovan Nárožný JUDr. Marián Ďurana, PhD.
Dátum publikácie: 24. 10. 2017S účinnosťou od 1. januára 2003 Občiansky zákonník v § 788 ods. 2 demonštratívnym spôsobom stanovil základné obsahové náležitosti, tzv. zákonné minimum, ktoré musí obsahovať každá poistná zmluva. Kým právna úprava účinná do 1. 1. 2003 priamo nestanovovala základné obsahové náležitosti poistnej zmluvy, od účinnosti zákona č. 526/2002 Z. z. sa do obsahu každej novouzatvorenej poistnej zmluvy premieta obsah citovaného odstavca.

Začlenenie tohto ustanovenia do znenia platnej právnej úpravy poistnej zmluvy možno odôvodniť predovšetkým záujmom na zvýšení právnej istoty poisteného, teda toho účastníka právneho vzťahu, ktorý v praxi nemá možnosť zásadným spôsobom ovplyvniť znenie zmluvných dojednaní a poistných podmienok. Absencia niektorých z uvedených náležitostí mohla v minulosti viesť k absolútnej neplatnosti poistnej zmluvy, čím sa poisťovateľ mohol zbavil povinnosti poskytnúť poistné plnenie v prípade, ak nastala poistná udalosť.

Znenie komentáru k vzoru Žaloba o určenie platnosti poistnej zmluvy a na plnenie je krátené, jeho celé znenie spolu so vzorom v editovateľnom formáte nájdete v produkte Vzory zmlúv a právnych podaní:

Žaloba o určenie platnosti poistnej zmluvy a na plnenie

Autor: JUDr. Marián Ďurana, PhD.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.