Žaloba o určenie neúčinnosti reštrukturalizačného plánu voči účastníkom

Proti uzneseniu o potvrdení plánu súdom nie je odvolanie prípustné, jedinou možnosťou, ako sa prehlasovaní účastníci plánu môžu domáhať ochrany svojich práv, je domáhať sa vyslovenia neúčinnosti plánu.

Autori: Mgr. Monika Ivanová
Dátum publikácie: 26. 11. 2019 
 
Zverejnením uznesenia o potvrdení plánu súdom v Obchodnom vestníku nastávajú účinky súdom potvrdeného plánu voči účastníkom plánu a tretím osobám. Ustanovenia záväznej časti plánu sa tak stávajú záväznými aj vo vzťahu k tým účastníkom plánu, ktorí s prijatím plánu nesúhlasili. Ak zohľadníme skutočnosť, že proti uzneseniu o potvrdení plánu súdom nie je odvolanie prípustné, jedinou možnosťou, ako sa prehlasovaní účastníci plánu môžu domáhať ochrany svojich práv, je domáhať sa vyslovenia neúčinnosti plánu.

V súlade s § 157 ods. 1 Zákona o konkurze a reštrukturalizácii účastník reštrukturalizačného plánu, ktorý hlasoval proti prijatiu plánu a uplatnil do zápisnice zo schvaľovacej schôdze odôvodnenú námietku proti prijatiu plánu, má právo sa do 15 dní od zverejnenia uznesenia o potvrdení plánu v Obchodnom vestníku domáhať, aby súd určil neúčinnosť plánu voči nemu, ak:

a) pohľadávky zaradené do rovnakej skupiny ako jeho zistená pohľadávka sa majú podľa plánu uspokojiť v inej miere alebo iným spôsobom, čím sa veriteľom týchto pohľadávok poskytla oproti nemu výhoda,

b) majetkové práva akcionárov zaradené do rovnakej skupiny ako jeho majetkové právo akcionára sa majú podľa plánu uspokojiť v inej miere alebo iným spôsobom, čím sa akcionárom týchto majetkových práv poskytla oproti nemu výhoda,

c) predkladateľ plánu nezaradil jeho zistenú pohľadávku do skupiny, ako požiadal (§ 145), čím sa dostal do horšieho postavenia, v akom by bol bez prijatia plánu; súd pritom vychádza z jeho pravdepodobného uspokojenia v konkurznom konaní,

d) predkladateľ plánu nezaradil jeho zistenú zabezpečenú pohľadávku do skupiny pre zabezpečené pohľadávky v rozsahu, v akom požiadal (§ 145), čím sa dostal do horšieho postavenia, v akom by bol bez prijatia plánu; súd pritom vychádza z jeho pravdepodobného uspokojenia v konkurznom konaní,

e) splnením potvrdeného plánu dôjde k poskytnutiu neoprávnenej štátnej pomoci.

 

Právo domáhať sa neúčinnosti plánu podľa § 157 odsek 1 Zákona o konkurze a reštrukturalizácii sa uplatňuje proti dlžníkovi a preberajúcej osobe. Tejto neúčinnosti sa možno domáhať len vo vzťahu k dotknutej pohľadávke alebo majetkovému právu akcionára.

 

Vzor tejto žaloby nájdete v produkte EPI Vzory zmlúv a právnych podaní.

 

Autor: Mgr. Monika Ivanová

Súvisiace videoškolenia

Súvisiace autorsky spracované rozhodnutie súdu

Súvisiace vzory zmlúv a právnych podaní

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.