Zákonník práce – sumár platných zmien

Novely Zákonníka práce umožňujú zamest­návateľom flexibilnejšie reagovať na terajšiu situáciu okolo koronavírusu.

Autori: JUDr. Tatiana Mičudová
Dátum publikácie: 25. 5. 2020tt_kartoteka

Stručne:

Novely Zákonníka práce umožňujú zamest­návateľom flexibilnejšie reagovať na terajšiu situáciu okolo koronavírusu a s tým súvisiace dynamické zmeny, ktoré ovplyvňujú organizáciu práce.

Tento príspevok sa venuje jednotlivým zmenám, ktoré novely zaviedli.

K jednotlivým zmenám, ktoré priniesol zákon č. 63/2020 Z. z.

Anotácia

Národná rada SR v poslednom období prijala predpisy, ktorými bol novelizovaný zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“). Tieto zmeny boli reakciou na situáciu ohľadne šírenia ochorenia COVID-19.

Opatrenia, ktoré boli v súvislosti s predchádzaním tomuto ochoreniu prijaté, mali dosah na pracovnoprávne vzťahy.

V nadväznosti na situáciu okolo šírenia ochorenia COVID-19 boli prijaté nasledovné novely Zákonníka práce:

  • zákon č. 63/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon č. 63/2020 Z. z.“), ktorý je účinný odo dňa jeho vyhlásenia (27. marca 2020),
  • zákon č. 66/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon č. 66/2020 Z. z.“). Táto novela Zákonníka práce je účinná od 4. apríla 2020.

a) Zmeny v osobných prekážkach v práci (§ 141 ods. 1)

Podľa ust. § 141 ods. 1 Zákonníka práce zamestnávateľ ospravedlní neprítomnosť zamestnanca v práci počas jeho dočasnej pracovnej neschopnosti pre chorobu alebo úraz, materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky, karantény, osobného a celodenného ošetrovania chorého člena rodiny podľa osobitného predpisu, osobnej a celodennej starostlivosti o fyzickú osobu podľa osobitného predpisu a počas obdobia, kedy sa osoba, ktorá sa inak stará o dieťa mladšie ako desať rokov veku, podrobila vyšetreniu alebo ošetreniu v zdravotníckom zariadení, ktoré nebolo možné zabezpečiť mimo pracovného času zamestnanca.

 

Príspevok je skrátený, celé znenie nájdete v produkte EPI Odborné články:

Zákonník práce – sumár platných zmien

 

Súvisiace dôvodové správy

Súvisiace odborné články


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.