Zákon proti byrokracii – ďalšie znižovanie administratívnej záťaže

Pripravovaná novela má odstrániť povinnosť predkladať v listinnej podobe ďalšie doklady ako napr. kópiu rodného listu, sobášneho listu, či úmrtného listu.

Autori: Redakcia
Dátum publikácie: 29. 10. 2019V medzirezortnom pripomienkovom konaní s dátumom ukončenia 5. 11. 2019 je návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. proti byrokracii.

Návrh má zaviesť opatrenia, ktoré budú predstavovať ďalšie zníženie administratívnej záťaže fyzických osôb a právnických osôb, a to využívaním informačných systémov verejnej správy. Návrhom zákona sa rozširuje rozsah údajov evidovaných v informačných systémoch verejnej správy, ktoré už fyzické osoby a právnické osoby nebudú musieť orgánom verejnej moci v jednotlivých konaniach ako aj pri bežnej úradnej komunikácii predkladať v listinnej podobe. V poradí tretia vlna znižovania administratívnej záťaže vypúšťa v jednotlivých novelizačných článkoch povinnosť predkladať orgánom verejnej moci tieto nasledovné výpisy a potvrdenia:

  • kópia rodného listu,
  • kópia sobášneho listu,
  • kópia úmrtného listu,
  • potvrdenie o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania, 
  • potvrdenie o pobyte,
  • potvrdenie o pridelení IČO,
  • výpis z centrálneho registra hospodárskych zvierat,
  • potvrdenie že hospodársky subjekt nie je v reštrukturalizácii, nie je v konkurze ani na neho nie vyhlásený konkurz a potvrdenie že hospodársky subjekt nie je v likvidácii.

Účinnosť sa navrhuje od 1. novembra 2020.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.