Vyberáme z programu 6. schôdze NR SR (14. 6. 2016 – 22. 6. 2016)

Predseda Národnej rady SR Andrej Danko otvoril šiestu schôdzu parlamentu. Na poslancov čaká zvýšenie platov učiteľov, zachovanie málotriedok, ktoré nespĺňajú nové podmienky, ale aj zníženie pokút za jazdu po diaľnici bez platnej elektronickej známky.

Autori: S-EPI, s.r.o.
Dátum publikácie: 15. 6. 2016 

Návrhy zákonov schválených v treťom čítaní:

schválené návrhy noviel zákonovschválené návrhy nových zákonov

 

Vysvetlivky:
  stiahnutý bod programu  presunutý bod programu
  prerokovaný bod programu   neprerokovaný bod programu

 

 návrh prešiel návrh neprešiel

 

stav legislatívneho procesu číslo parlamentnej tlačeBod programu schôdze
 

128Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

130

Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme


prvé čítanie129

Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 


prvé čítanie
131

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

prvé čítanie


132Vládny návrh zákona o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu


prvé čítanie
133Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke


prvé čítanie123

Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej strážeprvé čítanie126Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach

prvé čítanie135Návrh na vydanie zákona. ktorým sa mení zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby


prvé čítanie136

Návrh na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení


prvé čítanie138

Návrh na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

 prvé čítanie139Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina FECKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti 
prvé čítanie


140Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevkuprvé čítanie141Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)

prvé čítanie142Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch 


prvé čítanie143Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky 


prvé čítanie


145Návrh na vydanie zákona o Kultúrnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách


prvé čítanie146Návrh na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb.
prvé čítanie


147Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2003 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky

prvé čítanie


148Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

**prvé čítanie106Návrh na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach

 * Prerušené rokovanie o bode programu

** Presunutý bod programu


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.