Vláda SR schválila návrh novely školského zákona

Na rokovaní dňa 25.8.2021 vláda SR schválila návrh novely školského zákona, ktorý predložilo Ministerstvo školstva.

Dátum publikácie: 25. 8. 2021. Cieľom návrhu zákona je najmä
• zefektívnenie procesu prijímacieho konania na vzdelávanie v stredných školách,
• zosúladenie terminológie a systému hodnotenia žiakov v základných školách a v stredných školách,
• rozšírenie dištančného vzdelávania v dennej forme štúdia ako systémové opatrenie,
• otvorenie trhu s edukačnými publikáciami,
• úprava zdravotnej spôsobilosti žiaka,
• spresnenie postupov vo výchove a vzdelávaní v školách s medzinárodným programom,
• zmena spôsobu získavania nižšieho stredného vzdelania,
• komplexná zmena systému poradenstva a prevencie,
• zavedenie pojmu národnostné školy a národnostné školské zariadenia,
• zníženie množstva zákonnej úpravy vo vzťahu k pedagogickej dokumentácii a ku komisiám pri ukončovaní výchovy a vzdelávania v stredných školách,
• vytvorenie rámca pre väčšiu variabilitu pôsobenia škôl s organizačnými zložkami.

 

Účinnosť návrhu zákona sa navrhuje
• vo všeobecnosti od 1. januára 2021 vzhľadom na rozpočtový rok a prípravu nasledujúceho školského roka,
• od 2. januára 2022 vo vzťahu k novele zákona č. 597/2003 Z. z., keďže 1. januárom 2022 nadobúda účinnosť iná novela tohto zákona (parlamentná tlač č. 500) a je potrebné zabezpečiť jednoznačnú účinnosť vo vzťahu k ustanoveniam, ktorých sa týkajú oba zákony,
• od 1. apríla 2022 vo vzťahu k zmenám v oblasti tehotenských štipendií tak, aby dátum zohľadňoval novelu zákona č. 177/2018 Z. z. (parlamentná tlač č. 554), konkrétne ustanovenia,ktoré majú nadobudnúť účinnosť tiež od 1. apríla 2022,
• od 1. septembra 2023 vo vzťahu ku katalógu výsledkov experimentálneho overovania a inovácií vo výchove a vzdelávaní z hľadiska dostatočnej legisvakancie na jeho uplatňovanie až od začiatku školského roka 2023/2024,
• od 1. septembra 2024 vo vzťahu k trom inkluzívnym opatreniam z hľadiska dostatočnej legisvakancie na zabezpečenie ich uplatňovania až od začiatku školského roka 2024/2025.

Číslo legislatívneho procesu:LP/2020/562, LP/2021/105

 


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.