Vláda posunula splatnosť už odložených platieb poistného aj poistného za máj

Poistné za mesiace marec, máj až júl a december 2020 a takisto aj za január až apríl 2021 nebudú musieť SZČO zaplatiť do pôvodného termínu - 30. júna 2021, ale postupne sa splatnosť posúva v trojmesačných intervaloch v rozpätí od 30. septembra tohto roka až do 30. septembra 2023.

Autori: TASR
Dátum publikácie: 19. 5. 2021TASR | 19.5.2021

Pre zmiernenie ekonomických dosahov pandémie na odvádzateľov poistného vláda opäť posunula splatnosť už odsunutých platieb poistného pre povinne nemocensky poistené a povinne dôchodkovo poistené samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a aj poistného, ktoré platí zamestnávateľ. Odklad sa dotkne aj mesiaca máj.

Poistné za mesiace marec, máj až júl a december 2020 a takisto aj za január až apríl 2021 nebudú musieť SZČO zaplatiť do pôvodného termínu - 30. júna 2021, ale postupne sa splatnosť posúva v trojmesačných intervaloch v rozpätí od 30. septembra tohto roka až do 30. septembra 2023. Vyplýva to z materiálu z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, ktorý v stredu 19. mája odobril vládny kabinet.

"Taktiež sa navrhuje ďalší odklad odvedenia poistného pre SZČO a poistného, ktoré platí zamestnávateľ, a to za obdobie máj 2021 do 31. decembra 2023," dodal rezort v materiáli.

Výnimka sa však týka iba zamestnávateľov a SZČO, ktorí vykazujú pokles čistého obratu alebo pokles príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac.

Navrhnutý odklad platenia poistného sa týka aj platenia povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (II. pilier) a platenia príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier), ktoré povinne platí zamestnávateľ za zamestnanca vykonávajúceho tzv. rizikovú prácu.

Ako vyčíslil rezort v analýze vplyvu na rozpočet, v tomto roku toto opatrenie ukráti Sociálnu poisťovni (SP) o takmer 33 miliónov eur, v roku 2022 však prinesie príjmy vo výške okolo 25,5 milióna eur a v roku 2023 o 7,4 milióna eur.

 

Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

 

Pozn. redakcie:

Nariadenie vlády SR bolo zverejnené v Zbierke zákonov č. 181/2021 Z. z.

181

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 19. mája 2021,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 293ew ods. 2 písm. b) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 68/2020 Z. z. nariaďuje:

 

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 172/2020 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 196/2020 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 380/2020 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 31/2021 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 89/2021 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 101/2021 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 154/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 1 písmená a) až i) znejú:

a) marec 2020 je splatné v termíne do 30. septembra 2021,

b) máj 2020 je splatné v termíne do 31. decembra 2021,

c) jún 2020 je splatné v termíne do 31. marca 2022,

d) júl 2020 je splatné v termíne do 30. júna 2022,

e) december 2020 je splatné v termíne do 30. septembra 2022,

f) január 2021 je splatné v termíne do 31. decembra 2022,

g) február 2021 je splatné v termíne do 31. marca 2023,

h) marec 2021 je splatné v termíne do 30. júna 2023,

i) apríl 2021 je splatné v termíne do 30. septembra 2023.“.

2. V § 1 sa odsek 1 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

j) máj 2021 je splatné v termíne do 31. decembra 2023.“.

 

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia (21. mája 2021).

Súvisiace aktuality

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení
  • 181/2021 Z. z. Novela nariadenia vlády o splatnosti poistného na sociálne poistenie v súvislosti s ochorením COVID-19

S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.