Uzatváranie zmlúv na diaľku a elektronický podpis, zmluvy so skenom podpisu

Ako podpisovať zmluvy na diaľku, aby dokumenty boli platné a ako je to napríklad s použitím elektronického podpisu ako dôkazu v súdnom konaní?

tt_bezpecnost-zamok

Úvod

Na úvod by sme vám chceli priblížiť, kedy je zachovaná písomná forma právneho úkonu (napr. zmluvy) ako takého. Týmto článkom chceme dať do pozornosti aj osobitosti uzatvárania zmlúv na diaľku so spotrebiteľom a čo všetko je potrebné dodržať zo strany predávajúceho pri uzatváraní takýchto zmlúv na diaľku. Článok popisuje aj to, aké druhy elektronických podpisov pozná platná právna úprava, ktoré z nich majú najvyššiu váhu dôveryhodnosti a ako je to s používaním formátu elektronického podpisu v obchodnom a v administratívnom styku.

1. Právne úkony podľa OZ

Kedy je zachovaná písomná forma právnych úkonov?

Podľa Občianskeho zákonníka je právny úkon prejav vôle smerujúci najmä k vzniku, zmene alebo zániku tých práv alebo povinností, ktoré právne predpisy s takýmto prejavom spájajú. Právny úkon sa musí urobiť slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, lebo inak je neplatný.

Písomná forma podľa Občianskeho zákonníka je zachovaná, ak je právny úkon urobený telegraficky, ďalekopisom alebo elektronickými prostriedkami, ktoré umožňujú zachytenie obsahu právneho úkonu a určenie osoby, ktorá právny úkon urobila. Písomná forma je zachovaná vždy, ak právny úkon urobený elektronickými prostriedkami je podpísaný zaručeným elektronickým podpisom alebo zaručenou elektronickou pečaťou, pričom na právne úkony uskutočnené elektronickými prostriedkami, podpísané zaručeným elektronickým podpisom alebo zaručenou elektronickou pečaťou a opatrené časovou pečiatkou sa osvedčenie pravosti podpisu nevyžaduje.

 Z JUDIKATÚRY Č. 1

Kedy je písomná forma zachovaná, sa zaoberá aj vo svojom rozhodnutí napríklad Najvyšší súd Slovenskej republiky pod sp. zn. 4Asan/3/2016, kedy za písomnosť možno považovať aj zaslanie e-mailu, SMS alebo faxu, pričom základnou podmienkou je, aby došlo k zachyteniu textu právneho úkonu na hmotnom podklade, z ktorého je možné identifikovať obsah právneho úkonu a osobu, ktorá tento právny úkon urobila.

 

Odborný článok je uvedený v skrátenom znení. Jeho celé znenie článku nájdete v produkte EPI Odborné články:

Uzatváranie zmlúv na diaľku a elektronický podpis, zmluvy so skenom podpisu

 

Súvisiace autorsky spracované rozhodnutie súdu

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
  • 102/2014 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov
  • 78/2020 Z. z. Vyhláška pre informačné technológie verejnej správy

S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.