Účtovanie príslušenstva pri pohľadávke v konkurze

Ako účtovať o pohľadávkach do konkurzu, kde k nim boli vyčíslené aj úroky a náklady z uplatnenia?

Autori: Ing. Nadežda Cígerová
Dátum publikácie: 29. 4. 2019


Otázka:

Spoločnosť prihlásila pohľadávky do konkurzu, kde k nim boli vyčíslené aj úroky a náklady z uplatnenia. Ako sa majú tieto úroky a náklady z uplatnenia zaúčtovať? Majú sa vôbec zaúčtovať? Nie je totiž zrejmé, či budú uspokojené. Boli prihlásené do konkurzu a následne sa rieši, či sú oprávnené. 

Odpoveď:

U veriteľa sa úroky z omeškania účtujú zápisom 315 AE (311 AE)/644 - ak sú uplatnené voči obchodným partnerom. Voči fyzickej osobe by sa zaúčtoval zápis 378/644 (účet 644 sa nazýva - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania). Každý účtovný zápis musí byť však podložený objektívnym účtovným dokladom (§ 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov).

 

Odpoveď je skrátená, celé znenie nájdete v produkte Príklady z praxe: 

Autor: Ing. Nadežda Cígerová

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené