Trovy právneho zastúpenia a dôvodnosť ďalšej porady s klientom

Krajský súd v Trenčíne posudzoval dôvodnosť ďalšej porady s klientom a nárok na odmenu advokáta za tento úkon.

Dátum publikácie: 18. 3. 2019



Uznesenie Krajského súdu Trenčín zo dňa 30. novembra 2018, sp. zn. 11S 42/2017 

 

Predmetom právneho posúdenia v tomto konaní je účelnosť a dôvodnosť  úkonu ďalšej porady s klientom, ak  vo vzťahu k porade od predchádzajúceho úkonu žalobcu nedošlo zmene skutkového či právneho stavu.

 

Právna veta:

Súd nepriznal odmenu za úkon právnej služby spočívajúci v ďalšej porade s klientom. Ak právny zástupca žalobcu súdu predložil záznam o tom, že sa pred prvým pojednávaním uskutočnila porada so žalobcom, v tomto smere súd poukazuje na to, že účelnosť a dôvodnosť tohto úkonu je potrebné hodnotiť v závislosti od toho, či sa v priebehu konania pred súdom objavili také nové a závažné skutočnosti, pre ktoré by bolo uskutočnenie predmetného úkonu nevyhnutné. Vo vzťahu k porade od predchádzajúceho úkonu žalobcu nedošlo zmene skutkového či právneho stavu, neboli predložené nové dôkazy, nenastala zmena procesného postupu strán v konaní. V danej veci tak nemožno poradu s klientom hodnotiť ako úkon nevyhnutný, a teda ani uplatnenú odmenu za tento úkon nemožno považovať za dôvodne vynaložené trovy, ktoré by mal byť povinný znášať žalovaný. Príprava na pojednávanie bez zmeny skutkového stavu, bez potreby prejednať nové skutočnosti, či prípadnú zmenu procesného postupu, bez toho, aby zo strany žalovaného došlo k zmene procesnej stratégie, či k zmene jeho postoja, sa súdu nejaví ako úkon potrebný v súvislosti s predmetom konania, ktorým sú právne otázky súvisiace so súdnym prieskumom zákonnosti právoplatného správneho rozhodnutia.

Celé znenie rozhodnutia sp. zn.  11S 42/2017 

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.