Transferové oceňovanie v roku 2018

Rozsiahle rozšírenie osobnej pôsobnosti, podrobnejšie pravidlá ekonomického prepojenia.

Autori: JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.
Dátum publikácie: 27. 3. 2018Základom pravidiel transferového oceňovania je požiadavka na dodržanie princípu nezávislého vzťahu v transakciách medzi závislými osobami. Podstata ich fungovania je vyjadrená v ustanovení § 17 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej ako „ZDP“), podľa ktorého je súčasťou základu dane daňového subjektu (závislej osoby) aj rozdiel, o ktorý sa ceny alebo podmienky v kontrolovaných transakciách líšia od cien alebo podmienok, ktoré by sa použili medzi nezávislými osobami v porovnateľných transakciách. Z uvedeného vyplýva, že téma transferového oceňovania sa dotýka širokého spektra daňových subjektov, ktoré sa kvalifikujú ako závislé osoby. Súčasne platí, že táto problematika má významný dosah na početné zmluvné vzťahy daňových subjektov a v poslednom období je tejto téme venovaná zvýšená pozornosť.Základom pravidiel transferového oceňovania je požiadavka na dodržanie princípu nezávislého vzťahu v transakciách medzi závislými osobami. Podstata ich fungovania je vyjadrená v ustanovení § 17 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej ako „ZDP“), podľa ktorého je súčasťou základu dane daňového subjektu (závislej osoby) aj rozdiel, o ktorý sa ceny alebo podmienky v kontrolovaných transakciách líšia od cien alebo podmienok, ktoré by sa použili medzi nezávislými osobami v porovnateľných transakciách. Z uvedeného vyplýva, že téma transferového oceňovania sa dotýka širokého spektra daňových subjektov, ktoré sa kvalifikujú ako závislé osoby. Súčasne platí, že táto problematika má významný dosah na početné zmluvné vzťahy daňových subjektov a v poslednom období je tejto téme venovaná zvýšená pozornosť.

Úvod

Vyššie uvedená dôležitosť problematiky transferového oceňovania vyplýva predovšetkým z narastajúceho záujmu finančnej správy o túto oblasť zdaňovania príjmov, ktorý sa prejavuje najmä v postupnom precizovaní a sprísňovaní pravidiel transferového oceňovania, a to najmä v rámci balíka opatrení každoročne prijímaných vo forme novely ZDP ako celku. Ani rok 2018 v tomto nie je výnimkou a aktuálna novela ZDP priniesla niekoľko významných zmien aj v oblasti transferového oceňovania. V tomto príspevku sa venujeme podstate nových pravidiel, ich praktickým dosahom na podnikateľskú činnosť daňových subjektov a tiež presahom problematiky transferového oceňovania do iných oblastí zdaňovania daňou z príjmov.
Dôležitosť zmienUž na úvod je možné zhrnúť, že zmeny predstavené v poslednej novele ZDP v oblasti transferového oceňovania je možné zaradiť medzi jedny z najprísnejších od roku 2009, kedy sa výslovne zakotvila povinnosť viesť dokumentáciu o transferovom oceňovaní (aj keď povinnosť vyčísliť základ dane podľa princípu nezávislého vzťahu sa uplatňovala už pred týmto dátumom). Na prvý pohľad novela ZDP priniesla pre rok 2018 len niekoľko pomerne stručných doplnení existujúcich pravidiel. Pri bližšom pohľade si však môžeme všimnúť predovšetkým rozsiahle rozšírenie osobnej pôsobnosti transferového oceňovania. V dôsledku týchto zmien preto bude možné nájsť početnú skupinu fyzických a právnických osôb, ktoré sa podľa nových pravidiel budú musieť riadiť pravidlami transferového oceňovania, a to napriek tomu, že do konca roka 2017 týmto povinnostiam nepodliehali.

A. Čo priniesla novela ZDP v oblasti transferového oceňovania 

 

Článok je skrátený, viac informácií nájdete v príspevku

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.