Súdny dvor EÚ zamietol dve žaloby Európskej komisie na Slovenskú republiku v oblasti sociálneho zabezpečenia

V oboch žalobách namietala Európska komisia skutočnosť, že peňažné príspevky na opatrovanie, peňažné príspevky na asistenciu a peňažné príspevky na kompenzáciu zvýšených výdavkov a vianočný príspevok nie sú poskytované osobám s trvalým pobytom/bydliskom mimo SR. 

Dátum publikácie: 18. 9. 2015V oboch žalobách namietala Európska komisia skutočnosť, že peňažné príspevky na opatrovanie, peňažné príspevky na asistenciu a peňažné príspevky na kompenzáciu zvýšených výdavkov a vianočný príspevok nie sú poskytované osobám s trvalým pobytom/bydliskom mimo Slovenskej republiky. Obe žaloby Európskej komisie súdny dvor zamietol. Slovenská republika nebude musieť tieto dávky exportovať osobám do zahraničia.

I. Z rozhodnutia Súdneho dvore EÚ zo 16. septembra 2015 sp. zn. C 433/13 k poskytovaniu peňažného príspevku na opatrovanie, peňažného príspevku na asistenciu a peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov osobám s bydliskom mimo Slovenskej republiky

Slovenská republika tým, že odmietla poskytnúť peňažný príspevok na opatrovanie, peňažný príspevok na asistenciu a peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov podľa zákona č. 447/2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oprávneným osobám, ktoré majú bydlisko v inom členskom štáte než v Slovenskej republike, neporušila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 48 ZFEÚ, ako aj z článkov 7 a 21 nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady [č.] 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia, zmeneného a doplneného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 988/2009 zo 16. septembra 2009

Celé znenie rozhodnutia C 433/13

II. I. Z rozhodnutia Súdneho dvore EÚ zo 16. septembra 2015 sp. zn. C 361/13 k poskytovaniu vianočného príspevku poberateľom dôchodku, ktorí majú bydlisko mimo Slovenskej republiky

Slovenská republika tým, že odmietla priznať vianočný príspevok podľa zákona č. 592/2006 o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení posledných zmien poberateľom dôchodku, ktorí majú bydlisko v inom členskom štáte než v Slovenskej republike, neporušila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článkov 45 ZFEÚ a 48 ZFEÚ, ako aj z článku 7 nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady [č.] 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia, zmeneného a doplneného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 988/2009 zo 16. septembra 2009.

Celé znenie rozhodnutia C 361/13

 


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.