Správa bytových domov

Príspevky v rámci spolupráce so Združením pre lepšiu správu bytových domov.

Dátum publikácie: 11. 3. 2020


tt_ZLSBD_Zlepsovak

Problematika bytov a bytových domov predstavuje v slovenskom právnom prostredí rozsiahlu agendu. Viac informácií z danej oblasti prinášame v rámci novej spolupráce so Združením pre lepšiu správu bytových domov.

Združenie poskytuje pre svojich členov široký záber poradenskej činnosti  práve v oblasti správy bytových domov.

Cieľom združenia je ponúkať pri správe bytových domov praktické a efektívne riešenia problémov, pomáhať orientovať sa v legislatíve a v právnych otázkach, v možnostiach financovania, účtovania, v komunikácii a v ostatných aspektoch výkonu správy.

Príspevky z časopisu ZLSBD v Právnom systéme EPI

Jedným zo spôsobov, akým zduženie ZLSBD poskytuje svojim členom praktické informácie je časopis združenia Zlepšovák správcu bytových domov. Časopis obsahuje príspevky vysokou informačnou hodnotou a poskytuje relevantné informácie z danej oblasti. Vybrané odborné príspevky s právnou tematikou sú novinkou v Právnom systéme EPI a užívatelia ich nájdu v produkte Odborné články. Sú taktiež naviazané pri súvisiacich ustanoveniach právnych predpisov a dostupné aj cez funkciu Súvisiace dokumenty zo Zbierky zákonov.

 

Vybrané príspevky z časopisu Zlepšovák správcu bytových domov sú súčasťou produktu EPI Odborné články

 

Vypočujte si podcast, v ktorom JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda Združenia pre lepšiu správu bytových domov rozoberá najnovšie zmeny v zákone o vlastníctve bytov.

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené