Sociálna poisťovňa bude informovať SZČO o poistnom

Po prvý raz SZČO zaplatia poistné v uvedenej výške za júl do 8. augusta 2018.

Autori: SITA a.s.
Dátum publikácie: 13. 6. 2018SITA | 11.6.2018

Sociálna poisťovňa bude samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) do 23. júla listom informovať o vzniku, pokračovaní alebo zániku povinného poistenia. „Je preto zbytočné v týchto dňoch telefonovať a informovať sa o tejto záležitosti,“ upozornil riaditeľ odboru komunikácie Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

Po prvý raz SZČO zaplatia poistné v uvedenej výške za júl do 8. augusta 2018. Sociálna poisťovňa upozorňuje, že toto sa netýka tých SZČO, ktoré podávali daňové priznanie v predĺženej lehote. „Ak v roku 2017 presiahli zákonom stanovenú hranicu hrubého príjmu 5 472 eur, povinnosť platiť poistné im vznikne až od 1. októbra 2018,“ dodal Višváder. Tieto SZČO bude Sociálna poisťovňa informovať o výške poistného do 21. októbra 2018. Poistné potom bude prvýkrát splatné do 8. novembra 2018 za mesiac október.

„Do doby, kým SZČO dostanú informáciu o presnej výške poistného, si každá samostatne zárobkovo činná osoba môže sama informatívne vypočítať vymeriavací základ na platenie poistného a tiež výšku mesačného poistného na kalkulačke na informatívny výpočet poistného uverejnenej na webovej stránke Sociálnej poisťovne,“ konštatoval Višváder.

 

© 2018, Autorské práva SITA a.s. a zmluvné agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a zmluvných agentúr je výslovne zakázané.

Autor: SITA a.s.

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené