Rýchlejšie a efektívnejšie vydávanie platobných rozkazov

Nový zákon o upomínacom konaní má za cieľ zrýchliť a zefektívniť proces vymoženia pohľadávok, a teda v konečnom dôsledku aj výrazne skrátiť lehotu, v ktorej sa podnikateľ dostane po svoje peniaze.

Autori: Ministerstvo spravodlivosti SR
Dátum publikácie: 15. 7. 2016Na okresné súdy bolo v roku 2015 adresovaných približne 1 140 000 podaní. Z toho bolo takmer 200-tis. platobných rozkazov. Je zrejmé, že platobné rozkazy predstavujú pre súdy značnú administratívnu záťaž, ktorá ide na úkor zložitejšieho sporového konania.

Rýchlejšie vymoženie pohľadávok, lacnejšie konanie, ale aj zjednodušenie práce súdov sú len niektoré z hlavných cieľov nového zákona o upomínacom konaní.  Návrh vychádza z priorít rezortu spravodlivosti, ktoré boli stanovené aj v programovom vyhlásení vlády.

Návrh zákona počíta s vytvorením jedného špecializovaného pracoviska,  ktoré sa bude zaoberať výhradne platobnými rozkazmi. Súdy tak budú môcť využívať svoje kapacity na efektívnejšie a rýchlejšie riešenie sporov. Návrh zároveň  predpokladá vytvorenie elektronickej alternatívy k už existujúcemu režimu platobného rozkazu. Proces bude elektronizovaný prostredníctvom štandardizovaných elektronických formulárov, ktoré prevedú žalobcu a žalovaného celým konaním. Účastníci budú interaktívnymi nápovedami navádzaní, aby správne vyplnili jednotlivé polia formulárov, a tak predišli nejasným a nezrozumiteľným návrhom. Formuláre budú zverejnené na webovom sídle ministerstva, tlačivo odporu sa bude doručovať žalovanému spolu s platobným rozkazom.

Upomínacie konanie bude plne v réžii vyšších súdnych úradníkov, o opravnom prostriedku (sťažnosť) bude v zákonom stanovených prípadoch rozhodovať sudca (odmietnutie návrhu, odporu, trovy).Návrh zavádza aj isté nóvum, a síce inštitút povolenia splátok, vďaka ktorému bude môcť žalovaný za istých presne vymedzených podmienok uhradiť priznaný nárok v mesačných  splátkach (maximálne 10 splátok).

zdroj: justice.gov.sk


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.