Prvé opatrenia na pomoc ekonomike

Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci s vecne príslušnými rezortami vypracovalo prvých 7 základných opatrení na pomoc slovenskému hospodárstvu v čase koronakrízy. 

Dátum publikácie: 30. 3. 2020


Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci s vecne príslušnými rezortami vypracovalo prvých 7 základných opatrení na pomoc slovenskému hospodárstvu v čase koronakrízy. 

Zdroj: https://www.mhsr.sk/koronavirus/korona-ekonomicke-opatrenia

 

Autor: Ministerstvo hospodárstva SR

Súvisiace aktuality


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené