Príspevok na športovú činnosť dieťaťa aj z daňového aspektu

Podmienky poskytnutia a daňového zvýhodnenia nového príspevku na športovú činnosť dieťaťa.

Autori: Ing. Valéria Jarinkovičová
Dátum publikácie: 6. 11. 2019Asi nikto z nás nepochybuje o tom, že šport má svoje nezastupiteľné miesto v živote človeka i spoločnosti. Jeho hlavným poslaním je upevňovanie zdravia a osvojovanie si zásad zdravého spôsobu života. Podporuje snahu vymaniť sa zo všedného priemeru, vyburcovať sa k dosiahnutiu čím lepšieho výkonu v čestnom súťažení za dodržiavania pravidiel fair play. Možno skonštatovať, že je to celospoločenský fenomén, ktorý prispieva k rozvoju hospodárstva, cestovného ruchu a výchove mladej generácie. Aj keď to znie nadnesene, ale jednoznačne pomáha upevňovať národnú hrdosť, snahu prezentovať všestrannú vyspelosť občanov (aj našej) krajiny a zároveň šíriť priateľské vzťahy medzi národmi. Ak chceme, aby naši športovci stabilne dosahovali vynikajúce výkony v medzinárodnom súťažení, musíme venovať veľkú pozornosť už športovým aktivitám detí a mládeže, včas podchytiť talentovaných mladých ľudí a vytvoriť im dobré podmienky na rozvíjanie ich talentu – zo širokej základne aktívnych športovcov skôr môže vzísť dostatočne široký okruh športových reprezentantov (Slovenskej republiky) svetového formátu, ktorí dokážu uspieť na významných súťažiach.

Poznámka:

V tejto súvislosti je potrebné si pripomenúť, že 1. januára 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov – ide o komplexnú právnu úpravu športu. V zmysle § 2 verejným záujmom v športe je podpora a rozvoj športu mládeže, zabezpečenie prípravy a účasti športovej reprezentácie Slovenskej republiky na významnej súťaži, ochrana integrity športu a podpora zdravého spôsobu života obyvateľstva. Týmto zákonom (ďalej aj „zákon o športe“) bol novelizovaný aj zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení n. p. (ďalej aj „ZDP“), a to v čl. XI.

Netreba tiež zabudnúť, že s cieľom podporiť rozvoj športu a motivovať športovcov k vynikajúcim výkonom bolo v posledných rokoch prijatých viacero ďalších právnych noriem, resp. zmien a doplnení v novelách právnych noriem.

Príspevok je skrátený, jeho celé znenie nájdete v produkte Odborné články:

Príspevok na športovú činnosť dieťaťa aj z daňového aspektu

Z príspevku sa dozviete viac k témam: 

  • Príspevok za zásluhy
  • Príspevok na športovú činnosť dieťaťa podľa Zákonníka práce
  • Príspevok na športovú činnosť dieťaťa z aspektu ZDP
  • Koho sa tento príspevok okrem zamestnancov v pracovnom pomere týka
  • Poistné pri výkone športového odborníka

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.