Pripravuje sa zmena pri vydržaní vlastníckeho práva k nehnuteľnosti

Ministerstvo spravodlivosti SR predkladá na rokovanie vlády SR návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok.

Dátum publikácie: 27. 10. 2020Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predkladá na rokovanie vlády Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok. prerokovanie je v programe 47. rokovania vlády naplánovaného na 28. 10. 2020.

Podľa predkladacej správy je cieľom návrhu zákona prenesenie právomoci deklarovania vydržania vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu z notárov na príslušný orgán verejnej moci (súd) tak, aby bola zabezpečená ochrana vlastníckeho práva za súčasného zachovania princípu právnej istoty. Na tento účel sa má zaviesť nové osobitné mimosporové konanie, v ktorom súd môže potvrdiť vydržanie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu, a súčasne sa toto oprávnenie vyjme z právomoci notárov, čím sa riešia okrem iného aj vzniknuté aplikačné problémy pri vydávaní osvedčení o vyhlásení vydržania notármi.

V súvislosti so zavedením nového konania o potvrdení vydržania sa navrhuje zavedenie nového súdneho poplatku za podanie návrhu na začatie konania o potvrdení vydržania. Návrh zákona súčasne obsahuje, okrem nevyhnutných zmien spojených s prenesením právomoci deklarovania vydržania vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu, aj právnu úpravu smerujúcu k odstráneniu niektorých problematických otázok súvisiacich s notárskou činnosťou.
Účinnosť predkladaného návrhu zákona sa navrhuje od 1. marca 2021 tak, aby bola zachovaná dostatočná dĺžka legisvakancie návrhu zákona. 

zdroj: https://rokovania.gov.sk/

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.