Pripravovaná zmena zákona o slobode informácií

Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený vládny návrh zmeny zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, s dátumom ukončenia MPK 10. 10. 2017.

Autori: Redakcia
Dátum publikácie: 28. 9. 2017Vládny návrh zákona má komplexne reformovať niektoré oblasti prístupu k informáciám.

Okrem iného návrh zákona upravuje nasledovné:

- jasne stanovuje, že tzv. verejné podniky, ktoré sú kvázi monopolom (napr. zabezpečujú výber úhrady diaľničných známok za používanie vymedzených úsekov diaľnic, prevádzkujú železničné dráhy, a pod.), majú úplnú sprístupňovaciu povinnosť,

- zákon sa nebude vzťahovať napríklad na rozbory, analýzy, referáty, odborné stanoviská či prognózy, ak nie sú k dispozícii,

- má sa zaviesť sa žaloba pre prípad, že povinne zverejňovaná zmluva nebola zverejnená, hoci mala byť zverejnená a pre prípad, že bolo na základe nezverejnenej zmluvy plnené,

- má sa zaviesť tzv. imunita pre občanov – žiadateľov v prípade ich dobromyseľnosti o šírení poskytnutých informácií,

- definuje sa legislatívne informácia,

- rozširuje sa okruh povinne zverejňovaných informácií o osobe, ktorú povinná osoba (okruh sa vzťahuje na ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy, orgány miestnej štátnej správy, obce, vyššie územné celky) vymenovala, zvolila alebo inak ustanovila do funkcie štatutárneho orgánu, riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu,

- stanovuje sa rozsah povinne zverejňovaných informácií obcou a vyšším územným celkom,

- zavádza sa možnosť sprístupniť niektoré rozhodnutia a informácie v prípade verejného záujmu na spoznaní obsahu rozhodnutí, ktoré sa môžu dotýkať významných spoločenských otázok (napr. pri trestných činoch korupcie, subvenčného podvodu, skrátenia dane a poistného, neodvedenia dane a poistného, daňového podvodu, marenia výkonu správy daní, trestných činov verejných činiteľov).

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.