Pripravovaná novela zákona o verejnom obstarávaní

Do medzirezortného pripomienkového konania bola predložená novela zákona o verejnom obstarávaní s predpokladanou účinnosťou od 1. augusta 2020.

Dátum publikácie: 14. 12. 2020Do legislatívneho procesu bol 9. 12. 2020 predložený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „návrh zákona“).

Návrh zákona sa predkladá na základe úlohy č. 67 Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace september až december 2020.

Návrhom zákona sa sleduje dosiahnutie dvoch hlavných cieľov. Prvým je revidovanie národnej úpravy z pohľadu rozsahu transpozičnej povinnosti vo vzťahu k smerniciam, vrátane súvisiacej úpravy revíznych postupov a dohľadu nad verejným obstarávaním vo väzbe na návrh zákona o súdnej ochrane vo verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých predpisov. Druhým cieľom je úprava nového mechanizmu obstarávania plnení v oblastiach, ktoré podľa účinnej právnej úpravy podliehali regulácii zákona o verejnom obstarávaní ako postupy podlimitnej zákazky a zákazky s nízkou hodnotou.

Cieľom úpravy má byť zjednodušenie postupu verejného obstarávania v medziach pravidiel daných smernicami, posilnenie funkcie už dnes účinných úprav v oblasti finančnej kontroly, kontroly rozpočtového hospodárenia a kontroly nakladania s verejnými financiami vo všeobecnosti a zrýchlenie procesu aj z pohľadu uplatňovania práv dotknutých záujemcov, uchádzačov, účastníkov a iných osôb.

Účinnosť navrhovanej právnej úpravy sa navrhuje od 1. augusta 2021.

Navrhované úpravy sa  okrem iného týkajú: 

- rozšírenie výnimiek pre in-house verejné obstarávanie v súlade so smernicami, s cieľom využiť v in-house verejnom obstarávaní celý priestor, ktorý smernice ponúkajú. Zároveň platia pre daný postup všetky závery, ako ich vo svojej judikatúre uvádza Súdny dvor k zákazu zvýhodnenia súkromného subjektu pred konkurenciou,

-  vypustenie ustanovení o podlimitných zákazkách a zákazkách s nízkou hodnotou,

- zúženia rozsahu osobnej pôsobnosti zákona v súlade so smernicami. Dnešná právna úprava rozsahu osôb, ktoré sú povinné postupovať ako verejný obstarávateľ, ide nad rámec transpozičnej povinnosti, čo spôsobuje o.i. zvýšené administratívne zaťaženie pre tieto subjekty. 

 

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.