Pripravovaná novela zákona o verejnom obstarávaní od januára 2020

Dňa 1. júla bola do MPK predložená novela zákona o verejnom obstarávaní s plánovanou účinnosťou od 1. januára 2020.

Autori: Redakcia
Dátum publikácie: 2. 7. 2019V návrhu novely zákona o verejnom obstarávaní sa rieši otázka environmentálneho hľadiska obstarávania, majetkové prepojenie osôba zneužívanie opravných prostriedkov
Definuje sa pojem enviromentálny aspekt. Návrh novely rieši aj účasť majetkovo prepojených osôb v obstarávaní. Dáva možnosť obstarávateľovi, ak má dôvodné podozrenie, že hospodárske subjekty uzavreli dohodu, ktorá narúša alebo obmedzuje hospodársku súťaž, vylúčiť takýchto uchádzačov, a to bez potreby vydania predchádzajúceho rozhodnutia akýmkoľvek orgánom verejnej moci.

Dopĺňa sa nový dôvod odstúpenia od zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, a to v prípade, ak Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, príslušný orgán na ochranu hospodárskej súťaže iného členského štátu alebo Európska komisia uloží rozhodnutím, ktoré nadobudlo právoplatnosť po uzavretí danej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy pokutu dodávateľovi, členovi skupiny dodávateľov alebo koncesionárovi, a to za porušenie zákazu dohody obmedzujúcej súťaž, ktorá spočívala v koordinácii podnikateľov v akomkoľvek verejnom obstarávaní alebo v súvislosti s akýmkoľvek verejným obstarávaním, pričom táto pokuta nebola znížená na základe príslušného programu zhovievavosti alebo na základe príslušného konania o urovnaní.

Predlžuje sa povinné uchovávanie dokumentácie, ak trvanie zmluvy presiahne desať rokov.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.