Pripravovaná novela zákona o obecnom zriadení

Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený návrh zmeny zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení s predpokladanou účinnosťou k januáru 2018.

Autori: Redakcia
Dátum publikácie: 16. 8. 2017Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený návrh zmeny zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení s predpokladanou účinnosťou k januáru 2018. Bol vypracovaný v súčinnosti so Združením miest a obcí Slovenska, ktorý reaguje na viaceré poznatky a podnety, ktoré vyplynuli z vykonávania tohto zákona v podmienkach územnej samosprávy. MPK bolo ukončené 20. 7. 2017, aktuálne sa vyhodnocujú predložené pripomienky.

Navrhovaná právna úprava obsahuje

a) právny režim pričlenenia obce k inej, a to susediacej obci, ak ani po opakovaných voľbách do orgánov samosprávy obcí nemá obec svoje ústavné orgány, teda starostu obce ani obecné zastupiteľstvo; možnosť poskytnúť jednorazový finančný príspevok zo štátneho rozpočtu susediacej obci na podporu plynulého výkonu jej samosprávy po vykonanom pričlenení,

b) zmenu právnej regulácie umiestňovania a odstraňovania reklamných zariadení na verejných priestranstvách,

c) racionálne zníženie počtu poslancov obecných zastupiteľstiev najmä v mestách a vo väčších obciach od najbližších volieb do orgánov samosprávy obcí,

d) úpravu odmeňovania poslancov obecných zastupiteľstiev, ako aj úpravu odmeňovania členov komisií obecných zastupiteľstiev, ktorí nie sú poslancami,

e) úpravu odmeňovania hlavných kontrolórov obcí,

f) viaceré nové riešenia i spresnenia jestvujúcich inštitútov zákona o obecnom zriadení so zreteľom na ďalšie skvalitnenie a uľahčenie činnosti obcí a miest ako základu územnej samosprávy.

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.