Pripravovaná novela zákona o strelných zbraniach

Ministerstvo vnútra SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o strelných zbraniach a strelive. Má zaviesť legislatívne opatrenia na zamedzenie zneužívania strelných zbraní na trestnú činnosť súvisiacu najmä s nedávnymi teroristickými útokmi.

Autori: Redakcia
Dátum publikácie: 30. 11. 2018Sledované štádium legislatívneho procesu
Vláda SR1. čítanie (NR SR)2. čítanie (NR SR)3. čítanie (NR SR)prezident SR 

 

 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky predkladá na medzirezortné pripomienkové konanie návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive.

Z dôvodu prijatia smernice, ako aj prijatia vykonávacieho Nariadenia komisie (EÚ) 2018/337 z 5. marca 2018, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/2403, ktorým sa stanovujú spoločné usmernenia pre normy a techniky na deaktiváciu bolo potrebné navrhnúť legislatívne zmeny v zákone o strelných zbraniach a strelive.

Cieľom návrhu zákona je dosiahnutie rovnováhy medzi záväzkom zabezpečiť určitú slobodu pohybu niektorých strelných zbraní a ich hlavných častí v rámci Európskej únie na jednej strane a potrebou kontrolovať túto slobodu primeranými bezpečnostnými zárukami na druhej strane.

Na základe prijatej smernice sa medzi zbrane kategórie A – zakázané zbrane zaraďujú ďalšie druhy zbraní, ktoré sú podľa súčasného znenia zákona zaradené v nižších kategóriách. Ide o zbrane, ktoré sú podľa smernice najnebezpečnejšie a je u nich najväčšia pravdepodobnosť zneužitia na trestnú činnosť, najmä teroristické útoky. Ide napríklad o zbrane so zásobníkmi s veľkou kapacitou, teda zbrane s 10, resp. 20 nábojmi.

Zavádza sa elektronizácia v rámci podnikateľského prostredia. Za týmto účelom sa navrhuje on-line prístup do informačného systému zbraní, streliva a strelníc Ministerstva vnútra Slovenskej republiky prostredníctvom elektronických služieb pre občanov a podnikateľov na úseku zbraní a streliva, ktorý zabezpečí oprávneným subjektom prístup do informačného systému, ktorý zaznamenáva všetky informácie týkajúce sa strelných zbraní a ich držiteľov, ktoré sú potrebné na ich evidenciu.

Na základe požiadavky smernice, aby sa preskúmavali podmienky na udelenie výnimky a povolenia na držbu zbraní v intervaloch nepresahujúcich 5 rokov, sa skracuje doba platnosti zbrojného preukazu z 10 rokov na 5 rokov a doba platnosti zbrojnej licencie z neurčitej doby tiež na 5 rokov.

Na základe smernice sa zavádza povinné označovanie strelných zbraní vrátane ich hlavných častí jedinečným spôsobom, a to z dôvodu zvýšenej potreby rýchlej identifikácie všetkých strelných zbraní a uľahčenia kontroly ich pohybu.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.