Príklady z praxe k daňovému bonusu

Dieťa bolo po rozvode rodičov zverené do opatery matke. Dieťa žije však s otcom v spoločnej domácnosti, je tam prihlásený na trvalý pobyt. Má otec nárok na daňový bonus?

Autori: Ing. Eva Gášpárová Ing. Jana Repáčová Viera Kubanková
Dátum publikácie: 5. 10. 2020tt_telefonne-sluchatko-s-otaznikom

Otázka:

Dieťa bolo po rozvode rodičov zverené do opatery matke. Dieťa žije však s otcom v spoločnej domácnosti, je tam prihlásený na trvalý pobyt. Dieťa sa sústavne pripravuje na povolenie štúdiom. Má otec nárok na daňový bonus?

Odpoveď:

Nárok na daňový bonus je na vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti. Domácnosť daňovníka je definovaná v ustanovení § 115 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Tzn., že daňovník vyživuje dieťa v domácnosti len vtedy, ak je súčasťou domácnosti aj dieťa, aj daňovník.

Ak otec žije v domácnosti s dieťaťom, napriek skutočnosti, že rozhodnutím súdu bolo dieťa zverené do opatery matky, má otec nárok na daňový bonus za predpokladu splnenia aj ostatných podmienok nároku na daňový bonus v zmysle § 33 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

Celé znenie odpovede nájdete: Daňový bonus - nárok otca
 
Dátum publikácie: 22. 9. 2020
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 4. 2019
Zamestnankyňa má pracovný pomer na polovičný úväzok s príjmom 310 € mesačne do marca 2021. Má dve malé deti vo veku 4 a 14 rokov. Má nárok na uplatnenie daňového bonusu mesačne?
 
Dátum publikácie: 27. 8. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2009

Zamestnancova dcéra dovŕšila vek 25 rokov 14. 6. 2020. Má nárok na daňový bonus aj za mesiac jún?

Dátum publikácie: 20. 7. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2009

Aká mzda je základom na tvorbu sociálneho fondu?

Dátum publikácie: 14. 7. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2009
Daňovník zomrel v 4/2020. Do 3 mesiacov od úmrtia je potrebné podať DP typ B za rok 2020. Je možné na zdaňovacie obdobie roka 2020 použiť tlačivo DP B platné za rok 2019? Je nárok...
 
Dátum publikácie: 8. 7. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2013
Zamestnankyňa sa starala o dieťa do 6 rokov, má 5 detí, od 14. 1. do 30. 6. 2019 bola v evidencii úradu práce, od 1. 7. do 31. 12. 2019 bola zamestnaná u zamestnávateľa. Môže si...
 
Dátum publikácie: 25. 5. 2020
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 4. 2019

Má zamestnanec nárok na daňový bonus a prídavok na dieťa aj v prípade, keď po maturite nastúpi dieťa do zamestnania, prípadne uzatvorí niektorú z dohôd?

Dátum publikácie: 23. 4. 2020
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2013

Má starosta obce nárok na uplatnenie si daňového bonusu na deti a manželku pri ročnom zúčtovaní dane?

Dátum publikácie: 1. 4. 2020
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2013
Manželka daňovníka do januára 2019 poberala materské a od februára do decembra 2019 rodičovský príspevok. Považuje sa za vlastný príjem manželky materské, ktoré bolo vyplatené v...
Dátum publikácie: 26. 3. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2018
Zamestnanec si v ročnom zúčtovaní za rok 2018 uplatňoval daňový bonus na zaplatené úroky (úver začal úročiť 13. 6. 2018). Tento úver refinancoval (v tej istej banke). Môže si aj po...
Dátum publikácie: 18. 3. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 4. 2019
Má zamestnanec "právo" žiadať zamestnávateľa, aby mu vyplácal daňový bonus len raz ročne, teda v ročnom zúčtovaní dane, nie mesačne? Aj keď v priebehu zdaňovacieho obdobia má...
Dátum publikácie: 16. 3. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2018
Zamestnávateľ uplatnil zamestnancovi v ročnom zúčtovaní dane za rok 2018 daňový bonus na zaplatené úroky na základe jeho žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane a na základe...
Dátum publikácie: 16. 3. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2018
Zamestnanec si uplatnil daňový bonus na zaplatené úroky vo výške 400 eur a priložil dve potvrdenia z banky, v ktorých sú dve rozdielne zmluvy: Prvá je uzatvorená dňa 23. 1. 2018,...
Dátum publikácie: 6. 3. 2020
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 4. 2019
Občan SR, fyzická osoba, pracoval do konca júla 2019 ako zamestnanec v Anglicku. Od 1. 8. 2019 bol evidovaný na úrade práce v SR a od 22. 10. 2019 sa zamestnal v SR, kde si...
Dátum publikácie: 24. 2. 2020
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2020
Môže zamestnávateľ vykonať ročné zúčtovanie dane bývalému zamestnancovi, ktorému skončil pracovný pomer 30. 6. 2019 a odvtedy je nezamestnaný, pričom u zamestnávateľa mal podpísané...
Dátum publikácie: 24. 2. 2020
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 4. 2019
Zamestnankyňa pracovala 1-3/2019 a uplatňovala si daňový bonus na dieťa. Od 4-12/2019 je na materskej dovolenke s dvojičkami. Požiadala o ročné zúčtovanie dane. Jej príjem za rok...
Dátum publikácie: 18. 2. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 3. 2009

Vzniká zamestnancom zo Srbska nárok na mesačné uplatňovanie daňového bonusu na deti alebo len raz za rok v ročnom zúčtovaní alebo daňovom priznaní?

 

Ďalšie otázky a odpovede nájdete v produkte EPI Príklady z praxe.

Zákazníci s predplateným prístupom do produktov EPI Právneho systému môžu využívať služby daňovej a mzdovej pohotovosti.

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.