Prezidentka podpísala novelu Obchodného zákonníka

Obchodný register bude exkluzívne v elektronickej podobe a vymažú sa z neho neaktívne spoločnosti.

Autori: TASR
Dátum publikácie: 14. 11. 2019TASR | 13.11.2019

Obchodný register bude exkluzívne v elektronickej podobe a vymažú sa z neho neaktívne spoločnosti. Vyplýva to z novely Obchodného zákonníka, ktorú podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Novelou Obchodného zákonníka sa má dosiahnuť transparentnejší a efektívnejší obchodný register. Vylúčiť sa majú listinné návrhy a má sa tak prejsť do exkluzívne elektronickej podoby registra, či už pôjde o zápis, zmenu, alebo výmaz údajov.

Vymazať sa tak majú tieto neaktívne subjekty vrátane tých, ktoré si dlhodobo neplnia povinnosti, ako "spoločnosti, ktoré doposiaľ nemajú vykonanú premenu menovitých hodnôt vkladov a základného imania na menu euro".

Zároveň sa vylúčia možnosti dobrovoľného zápisu fyzickej osoby podnikateľa do obchodného registra a špecifické opatrenia, ktoré budú smerovať k aktualizácii zapísaných údajov o podnikoch zahraničných právnických osôb a ich organizačných zložkách. Do obchodného registra sa má zapisovať širší rozsah údajov o zapisovaných subjektoch "tak, aby bola možná ich jednoznačná identifikácia v informačných systémoch verejnej správy". Zabezpečiť sa tak má podľa Ministerstva spravodlivosti SR súlad a transparentnosť v údajoch o podnikateľoch uvádzaných v jednotlivých informačných systémoch verejnej správy.

Sprísnia sa tiež podmienky oddlženia konkurzom, a to ustanovením minimálnej dĺžky vedenia exekučného konania. Ak ide o návrh na vyhlásenie konkurzu, musí od vydania poverenia na vykonanie exekúcie alebo od začatia obdobného vykonávacieho konania uplynúť aspoň jeden rok.

Rovnako sa spresňuje kompetencia správcu vykonávať šetrenia na účely zistenia nepoctivého zámeru dlžníka a prípadnej odporovateľnosti jeho právnych úkonov. Medzi prípady, keď má súd popri zastavení konania z úradnej povinnosti rozhodnúť o zrušení oddlženia, bude patriť aj prípad nedostatku centra hlavných záujmov.

Rozšíri sa obsah osobného oslobodenia od súdneho poplatku, ktoré sa bude vzťahovať na žalobcov v konaní o náhradu škody alebo nemajetkovej ujmy spôsobenej porušením povinnosti poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Týkať sa to bude len prípadov, v ktorých toto porušenie v rámci svojej zákonnej právomoci skonštatoval Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Zmeny budú účinné od 1. októbra 2020, okrem niektorých ustanovení, ktoré majú byť účinné od 1. januára 2020.

 

Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

 

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.