Právne služby poskytnuté advokátskou kanceláriou a jej daňové povinnosti

Advokátska kancelária (platiteľ DPH), dostala financie od Ústavného súdu SR na základe dokumentu s názvom „Nález Ústavného súdu SR trovy konania“ a v dokumente je veta, že Okresný súd „mesta“ je povinný nahradiť XY trovy konania v XX sume na účet advokátskej kancelárie a AK uvedenú sumu dostala v mesiaci 10/2020 na svoj účet. Nález Ústavného súdu SR je z júla 2020. Stačí uvedený dokument ako daňový a účtovný doklad?

Autori: Ing. Nora Šišková
Dátum publikácie: 4. 2. 2021tt_kladivko-bankovky

Celá otázka:

Slovenská advokátska kancelária (ďalej AK), ktorá je mesačným platiteľom DPH, dostala financie od Ústavného súdu SR na základe dokumentu s názvom „Nález Ústavného súdu SR trovy konania“ a v dokumente je veta, že Okresný súd „mesta“ je povinný nahradiť XY trovy konania v XX sume na účet advokátskej kancelárie a AK uvedenú sumu dostala v mesiaci 10/2020 na svoj účet. Nález Ústavného súdu SR je z júla 2020. Stačí uvedený dokument ako daňový a účtovný doklad? Ako to zaúčtuje do svojho účtovníctva? Kedy, v ktorom účtovnom a zdaňovacom období, ako to vysporiada vo výkaze DPH a v Kontrolnom výkaze DPH - dostane uznesenie krajského, resp. okresného súdu, v ktorom je vyčíslená odmena a náhrada advokátov za obhajobu poškodeného (klienta, ktorého AK zastupuje)? Uznesenie je zo 7/2020, peniaze prišli na účet AK v 9/2020. Stačí uvedený dokument pre účtovné a daňové účely (v uznesení je uvedená veta „Spolu vrátane DPH“)? V ktorom zdaňovacom období je AK povinná o uznesení účtovať, kedy je povinná odviesť DPH a stačí na základe uvedeného uznesenia? Do ktorého oddielu kontrolného výkazu položku uvedie?

Pri poskytovaní právnych služieb vyčíslil ich poskytovateľ sumu na úhradu podľa jednotlivých úkonov, pričom pri položkách náhrada PHL a notárske poplatky nevyčíslil DPH. Následne k týmto položkám vyčíslil aj DPH a podal dodatočné daňové priznanie k DPH. Odberateľ však nechce akceptovať takto opravenú faktúru. Aký má byť postup z hľadiska DPH?

Odpoveď:

Povinnosť platiteľa priznať daň vzniká všeobecne v deň dodania služby (podľa § 19 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH), alebo v deň prijatia platby (podľa § 19 ods. 4 zákona o DPH), ktorá sa vzťahuje k uvedenému dodaniu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. Uvedený princíp sa vzťahuje rovnako na advokáta, ktorý je platiteľom DPH.

Dňom dodania služby sa rozumie deň, kedy je jej poskytovanie ukončené. Služby právneho zastupovania podliehajú uvedenej všeobecnej úprave, zákon o DPH neobsahuje špecifickú úpravu z titulu, že výsledná suma na úhradu môže byť na základe podaného odporu nižšia.

Dátum poskytnutia právnej služby a tým aj deň vzniku daňovej povinnosti vzniká dňom ukončenia poskytovania tejto služby. Pokiaľ bude následne na základe rozhodnutia súdu táto suma znížená, advokát – platiteľ DPH – túto skutočnosť zohľadní ako zníženie základu dane a DPH podľa § 25 ods. 1 písm. b) zákona o DPH, rozdiel uvedie v daňovom priznaní, kedy súd o tejto skutočnosti právoplatne rozhodne.

Odpoveď je skrátená, celé znenie nájdete v produkte EPI Príklady z praxe:

Právne služby poskytnuté advokátskou kanceláriou

 

Súvisiace autorsky spracované rozhodnutie súdu

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.