Povinnosti po skončení likvidácie

Pri likvidácii po doručení rozhodnutia súdu o zrušení a výmaze plynú firme ešte nejaké povinnosti voči správcovi dane? 

Autori: Ing. Nadežda Cígerová
Dátum publikácie: 12. 10. 2018Otázka:

Firma dňom 20. 3. 2017 vstúpila do likvidácie. Do 19. 3. 2017 boli podané všetky výkazy na DÚ za firmu pred vstupom do likvidácie, bola vyčíslená alikvotná daňová licencia – všetko bolo uhradené. Likvidačný proces bol ukončený k 30. 11. 2017 – kedy bolo zaslané DP + výkazy k danému dátumu spolu so správou o likvidácii, na to, aby dal daňový úrad súhlas na výmaz spoločnosti. Následne prišlo rozhodnutie zo súdu, že firma je zrušená od 20. 3. 2017 a výmaz nastáva dňom 2. 2. 2018. Plynú firme z uvedeného ešte nejaké povinnosti voči správcovi dane? 

Odpoveď:

Ustanovenie § 41 ods. 4 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov definuje, že ak sa likvidácia skončí v priebehu kalendárneho roka, skončí sa aj toto zdaňovacie obdobie.

Z pohľadu zákona teda končí zdaňovacie obdobie 30. 11. 2017. Neexistuje špecifické zdaňovacie obdobie do dňa výmazu z obchodného registra.

§ 4 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov je uvedené, že účtovná jednotka, ktorá je právnickou osobou, vedie účtovníctvo odo dňa svojho vzniku až do dňa svojho zániku (t. j. do výmazu z OR).

 

Odpoveď je skrátená, celé znenie nájdete v:

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.