Povinné čipovanie psov – blíži sa koniec lehoty

Vlastník psa narodeného do 31. augusta 2018 je povinný zabezpečiť jeho označenie tzv. čipom najneskôr do 31. októbra 2019. 

Dátum publikácie: 18. 10. 2019Od 1. septembra 2018 je vlastník psa je povinný zabezpečiť trvalé označenie psa transpondérom – tzv. čipom. Vlastník psa narodeného do 31. augusta 2018 je povinný zabezpečiť označenie psa čipom najneskôr do 31. októbra 2019. Za nesplnenie povinnosti hrozí pokuta 50 eur.

Uvedenú povinnosť ukladá zákon o veterninárnej starostlivosti v § 54g ods. 2 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.

Uloženie pokuty je upravené v § 48 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.

 

Autor: redakcia

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené