Poverenie na spracúvanie osobných údajov oprávnenej osoby - GDPR

Vzor poverenia v súlade s GDPR. Udelí ho prevádzkovateľ osobám, ktoré má prístup k osobným údajom. Poverená osoba môže spracúvať tieto údaje len na základe pokynov prevádzkovateľa. 

Autori: Mgr. Lenka Michalovičová
Dátum publikácie: 28. 6. 2018


Podľa ustanovenia čl. 29 Nariadenia GDPR sprostredkovateľ a každá osoba konajúca na základe poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa, ktorá má prístup k osobným údajom, môže spracúvať tieto údaje len na základe pokynov prevádzkovateľa, s výnimkou prípadov, keď sa to vyžaduje podľa práva Únie alebo práva členského štátu.

Takéto poverenie je obdobou poučenia oprávnených osôb, ktoré sa používali  podľa predchádzakújej právnej úpravy.

 

Celé znenie vzoru nájdete v produkte Vzory zmlúv a právnych podaní a module GDPR:

Poverenie na spracúvanie osobných údajov oprávnenej osoby - GDPR

 

Autor: Mgr. Lenka Michalovičová

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené