Používanie pokladnice e-kasa

Povinný prechod na ORP (on-line registračná pokladnica) je od 1. júla 2019.

 

Autori: Ing. Marta Boráková
Dátum publikácie: 29. 5. 2019Zákon definuje pojem e-kasa klient. Ním sa od 1. 1. 2019 rozumie on-line registračná pokladnica a od 1. 4. 2019 aj virtuálna registračná pokladnica.

Dosiaľ mali podnikatelia možnosť vybrať si napojenie na systémy finančnej správy v podobe virtuálnej registračnej pokladnice (VRP) dobrovoľne, po schválení novely zákona bude toto pripojenie na Finančnú správu SR už povinné. Z elektronických registračných pokladníc (ERP) sa stanú on-line registračné pokladnice (ORP).

Pokladnicou e-kasa klient sa rozumie:

 1. on-line registračná pokladnica (ORP),
 2. virtuálna registračná pokladnica (VRP).

Citovaným zákonom sa zavádza pokladnica e-kasa klient, ktorou sa od 1. 1. 2019 rozumie on-line registračná pokladnica a od 1. 4. 2019 aj virtuálna registračná pokladnica.

Dosiaľ mali podnikatelia možnosť vybrať si napojenie na systémy finančnej správy v podobe virtuálnej registračnej pokladnice (VRP) dobrovoľne, po schválení novely zákona bude toto pripojenie na Finančnú správu SR už povinné. Z elektronických registračných pokladníc (ERP) sa stanú on-line registračné pokladnice (ORP).

Poznámka:

Virtuálnou registračnou pokladnicou (VRP) je prostredie zriadené Finančným riaditeľstvom SR, ktoré je prístupné pre podnikateľov na internetovej stránke finančného riaditeľstva. Používanie VRP a prístup k takejto pokladnici je bezplatný.

Podnikatelia, ktorí v súčasnosti používajú klasickú elektronickú registračnú pokladnicu, môžu prejsť na používanie virtuálnej registračnej pokladnice ihneď, lebo možnosť používať túto registračnú pokladnicu bola zákonom ustanovená už od 1. 1. 2016.

Odkedy musia podnikatelia používať e-kasu klient

Noví podnikatelia, ktorí začnú vykonávať podnikateľskú činnosť na základe oprávnenia na podnikanie, musia už od 1. apríla 2019 používať pokladnicu e-kasa klient, pričom si môžu vybrať, či budú používať:

 1. virtuálnu registračnú pokladnicu alebo
 2. on-line registračnú pokladnicu.

Podnikatelia, ktorí už v súčasnosti používajú na evidenciu tržieb elektronickú registračnú pokladnicu, môžu prejsť na nový spôsob registrácie virtuálnou registračnou pokladnicou alebo on-line registračnou pokladnicou (ORP) od 1. apríla 2019.

Povinný prechod na ORP je najneskôr od 1. júla 2019.

Obsah:

 1. Pojmy z legislatívy
 2. Odkedy musia podnikatelia používať e-kasu klient
 3. Komunikácia so systémom
 4. Chránené dátové úložisko
 5. Certifikovaný pokladničný program a požiadavky
 6. Zmena pokladničného programu, prípadne nesplnenie požiadaviek
 7. Informovanie podnikateľov
 8. Popis integračného rozhrania systému e-kasa
 9. Nesplnenie požiadaviek a sankcie
 10. Ukončenie prevádzky pokladnice podnikateľom
 11. Zavedenie online pokladnice do prevádzky
 12. Používanie systému e-kasa na viacerých miestach
 13. Odcudzenie autentifikačných údajov
 14. Pred prvým použitím on-line registračnej pokladnice
 15. Možnosť vydania dokladu kupujúcemu v elektronickej podobe
 16. Evidencia tržieb systémom e-kasa
 17. Je možné požiadať o odklad používania e-kasy?
 18. Novela zákonom č. 9/2019 Z. z., taxislužba

 

Príspevok je skrátený, jeho celé znenie nájdete v produkte Odborné články:

Používanie registračnej pokladnice e-kasa od 1. 4. 2019

Súvisiace dôvodové správy

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

 • 289/2008 Z. z. Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice

S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.