Potvrdenie na účely získania 2 % daní z príjmu treba požiadať čo najskôr

Neziskové organizácie a občianske združenia, ktoré potrebujú získať potvrdenie na účely zapísania do zoznamu prijímateľov 2 % daní z príjmu, by o potvrdenie mali požiadať včas a nenechávať si to na poslednú chvíľu.

Autori: TASR
Dátum publikácie: 19. 11. 2019


TASR | 18.11.2019

Neziskové organizácie a občianske združenia, ktoré potrebujú získať potvrdenie na účely zapísania do zoznamu prijímateľov 2 % daní z príjmu, by o potvrdenie mali požiadať včas a nenechávať si to na poslednú chvíľu. Je tak potrebné urobiť v týchto dňoch čo najskôr, aby pobočky poisťovne zariadili plynulé vybavenie žiadostí.

O potvrdenie stačí požiadať príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne v mieste pôsobenia mimovládnych organizácií neformálnym podaním, nie je na to predpísané osobitné tlačivo. V žiadosti musí byť jednoznačne uvedený názov a IČO daného občianskeho združenia či neziskovej spoločnosti a zároveň v ňom treba uviesť aj spôsob doručenia potvrdenia – buď osobne v pobočke, poštou na adresu združenia (respektíve adresu štatutára združenia), alebo prostredníctvom portálu e-Slovensko.

O potvrdenie možno požiadať elektronicky cez kontaktný mail príslušnej pobočky, zverejnený na webovej stránke Sociálnej poisťovne, prípadne cez všeobecnú mailovú adresu - formulár na otázky. Použiť na tento účel možno aj všeobecný formulár uverejnený na webovej stránke. Potvrdenie vystavuje pobočka Sociálnej poisťovne bezplatne.

"Potvrdenie pre mimovládne organizácie na zapísanie do zoznamu prijímateľov 2 % dane z príjmu nesmie byť staršie ako 30 dní. Slúži ako podklad, že dané občianske združenie či nezisková organizácia nemajú nedoplatok na poistnom na nemocenské poistenie, na poistnom na dôchodkové zabezpečenie a na poistení v nezamestnanosti. Ak nemajú pracovníkov v zamestnaneckom pomere, potrebujú od Sociálnej poisťovne získať potvrdenie o tom, že nie sú vedené v registri, a tým im ako zamestnávateľovi nevznikla odvodová povinnosť na nemocenskom a dôchodkovom poistení," informuje poisťovňa.

Posledný termín na zapísanie do zoznamu prijímateľov je 15. decembra.

 

Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

 

Autor: TASR

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené