Podnikanie v Česku. Založenie spoločnosti sa stále oplatí!

Český trh je pre zahraničných podnikateľov aj naďalej veľmi atraktívny a príťažlivý. Slovenskí podnikatelia taktiež s obľubou sústreďujú svoje podnikanie v Českej republike. Hlavným prejavom tohto narastajúceho trendu je zakladanie s.r.o. v Českej republike slovenskými právnickými a fyzickými osobami.

Dátum publikácie: 28. 7. 2014aix-fontionnel-zakladanie-a-predaj-obchodnych-spolocnosti

Český trh je pre zahraničných podnikateľov aj naďalej veľmi atraktívny a príťažlivý. Slovenskí podnikatelia taktiež s obľubou sústreďujú svoje podnikanie v Českej republike. Hlavným prejavom tohto narastajúceho trendu je zakladanie s.r.o. v Českej republike slovenskými právnickými a fyzickými osobami.

Najčastejšie využívaná právna forma obchodnej spoločnosti v Česku má obdobnú formu ako na Slovensku - spoločnosť s ručením obmedzeným ( s.r.o. ). Proces založenia s.r.o. je takmer rovnaký ako u nás a riadi sa zákonom č. 90/2012 Sb. o obchodných korporáciách. Tento zákon nahrádza starý obchodný zákon č. 513/1991, ktorý bol platný ešte z čias Československej federatívnej republiky. Nový zákon o obchodných spoločnostiach a družstvách je platný od januára roku 2014 a je v podstate ekvivalentom obchodného zákonníka.

Čo vás čaká pred založením obchodnej spoločnosti v ČR

Pred zápisom spoločnosti do obchodného registra je potrebné pripraviť niekoľko dokumentov, navštíviť inštitúcie a uhradiť správne poplatky. Na začiatku celého procesu je dôležité, aby ste si správne zvolili obchodné meno. Obchodné meno nesmie byť duplicitné a ani zameniteľné s akýmkoľvek už zapísaným obchodným menom v českom obchodnom registri. Nemenej dôležité je rozhodnutie kam spoločnosť usídliť. K adrese sídla spoločnosti treba doložiť dokument , ktorý preukazuje dispozičné právo k nehnuteľnosti. Pred založením spoločnosti si treba taktiež zvoliť predmety činností, výšku základného imania, treba určiť správcu vkladu či vymenovať konateľa. Všetky uvedené náležitosti je nutné spísať v podobe notárskej zápisnice.

Prečo sa v Česku oplatí podnikať?

Pre porovnanie legislatívnych podmienok vytýčených pre podnikateľskú činnosť na Slovensku a v Česku začneme od začiatku – samotného zakladania spoločnosti s.r.o.

Základné imanie

Splatenie základného imania je jednou z podmienok pre založenie s.r.o. v Českej republike. Základné imanie každého spoločníka musí byť minimálne 1 CZK. Z toho logicky vyplýva, že ak spoločnosť zakladá jediný zakladateľ, tak imanie spoločnosti bude minimálne 1 CZK. Tento peňažný vklad musí byť reálne splatený na bankový účet. Od 1.12.2013 platí potreba splatenia základného imania na účet v banke aj na území Slovenskej republiky. Zásadným rozdielom je výška povinného minimálneho vkladu, ktorý na Slovensku predstavuje 5 000 €. Treba podotknúť, že uvedená čiastka musí byť vložená na účet v banke teda mnohým podnikateľom vzniká pri založení spoločnosti bariéra. V otázke týkajúcej sa začiatkov podnikania teda jednoznačne vedie česká právna úprava.

Prevod obchodného podielu

Pri prevode obchodného podielu na iného spoločníka, resp. pri predaji spoločnosti s.r.o., nie je potrebné vyžiadať súhlas správcu dane. Predaj s.r.o. v Českej republike je vzhľadom na túto skutočnosť jednoduchší a podstatne rýchlejší proces ako na Slovensku. V praxi možno hovoriť o úspore viac než 5 pracovných dní.

Dobrovoľná registrácia k DPH

Registrácia k dani z pridanej hodnoty je z pohľadu schvaľovania a prideľovania registrácie daňovým úradom taktiež výrazne jednoduchšia. V Českej republike potreba skladania zábezpeky pri prideľovaní DPH neexistuje. Táto nesporná výhoda sa radí medzi najvýznamnejšie rozdiely v podnikaní medzi ČR a SR. Spoločnosť Fontionnel&Co s.r.o. vám dokáže zabezpečiť hotovú ready-made spoločnosť v Českej republike už zaregistrovanú k DPH, ideálnu pre podnikateľov, ktorí nemajú dostatok času na registráciu a založenie novej spoločnosti s ručením obmedzeným.

Daň z príjmu a daň z pridanej hodnoty

Odvodové a daňové povinnosti sa líšia hlavne v percentuálnych sadzbách. Daň z príjmu pre právnické osoby v Českej republike predstavuje 19 % a daň z pridanej hodnoty (DPH) predstavuje 21 %. Naopak, na Slovensku je daň z príjmu právnických osôb 22 % a sadzba DPH je určená vo výške 20 %.

Žiadne daňové licencie

Často skloňované daňové licencie zavedené legislatívou SR so zámerom „očistiť“ podnikateľskú obec od neaktívnych firiem a zredukovať spoločnosti vykazujúce účtovnú stratu s cieľom vyhnúť sa plateniu daní. V Českej republike táto stratégia nenašla svoje uplatnenie a ani zo strany vlády nebolo avizované žiadne plánovanie prijatia takéhoto opatrenia.

Odvody za zamestnancov

V prípade, že vo vašej firme poskytnete priestor napríklad študentom a zamestnáte ich na pracovný pomer na dohodu, nemáte povinnosť odvádzať odvody do sociálnej ani zdravotnej poisťovne. Príjem z dohody nesmie presiahnuť 10 000 CZK.

Prihlasovanie motorových vozidiel v ČR

Povinné prihlasovanie vozidiel v Českej republike je za minimálne registračné poplatky. Pre porovnanie správne poplatky za registráciu motorového vozidla na Slovensku sa môžu vyšplhať až do výšky 2 997 €.

TIP: Ak ste sa rozhodli pre podnikanie v Česku, ale nemienite sa do tejto krajiny presťahovať a vaším zámerom je vykonávať podnikanie aj v Slovenskej republike, odporúčame vám založiť na Slovensku organizačnú zložku.

Po zvážení všetkých možností , pozitív aj negatív je na mieste otázka, prečo nevyužiť možnosť preraziť na český trh a zároveň si ušetriť mnoho času a prípadne financií. Vstup spoločnosti na zahraničný trh bez jazykovej bariéry je nespornou prednosťou týchto dvoch krajín - Slovenskej a Českej republiky.

Fontionnel&Co s.r.o. – zakladanie a predaj spoločností, licencie a povolenia na podnikanie, zmeny v obchodnom registri, likvidácia spoločností, účtovníctvo.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.