Podiely na zisku vyplatené členovi štatutárneho orgánu

Je spoločnosť povinná z podielu na zisku zaplatiť poistné na sociálne poistenie členovi štatutárneho orgánu, ktorý nemá účasť na majetku spoločnosti?

Autori: Ing. Eva Gášpárová
Dátum publikácie: 6. 8. 2018Otázka:

tt_eurobankovka-otaznik.jpg


Člen štatutárneho orgánu nemá majetkový podiel v akciovej spoločnosti. Zároveň je v spoločnosti zamestnaný ako zamestnanec. Tento člen dostane vyplatený podiel na zisku za rok 2017. Má byť podiel na zisku zdanený zrážkovou daňou vo výške 7 %, pretože je určený pre člena štatutárneho orgánu? Sociálna poisťovňa tvrdí, že vzhľadom na to, že člen štatutárneho orgánu nemá účasť na majetku spoločnosti, spoločnosť je povinná z podielu na zisku zaplatiť poistné na sociálne poistenie. Je takáto kombinácia – zrážková daň a odvody do Sociálnej poisťovne – možná?

Odpoveď:

 

Na účely zdanenia podielu na zisku je rozhodujúci vzťah fyzickej osoby k platiteľovi podielu na zisku. Ak je podiel na zisku obchodnej spoločnosti za rok 2017 vyplácaný v roku 2018 členovi štatutárneho orgánu tejto spoločnosti, podiel na zisku je predmetom dane podľa § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, pričom nie je podstatné, či člen štatutárneho orgánu má alebo nemá podiel na základnom imaní tejto spoločnosti alebo či má alebo nemá aj pracovnoprávny vzťah k tejto spoločnosti. Podiely na zisku, ktoré sú predmetom dane podľa § 3 ods. 1 písm. e) zákona o dani z príjmov, sa zdaňujú daňou vyberanou zrážkou podľa § 43 ods. 1 zákona o dani z príjmov vo výške 7 %.

 

Znenie odpovede je krátené, jej celé znenie nájdete v produkte Príklady z praxe:

Podiely na zisku vyplatené členovi štatutárneho orgánu

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.