Parlament uľahčil cezhraničné uznávanie verejných listín v EÚ

Európsky parlament dňa 9. 6. 2016 schválil legislatívne zmeny, ktoré zjednodušia preukazovanie pravosti verejných listín, akými sú rodný či sobášny list, v iných členských štátoch a uľahčia tak voľný pohyb osôb v rámci EÚ.

Dátum publikácie: 9. 6. 2016Európsky parlament dňa 9. 6. 2016 schválil legislatívne zmeny, ktoré zjednodušia preukazovanie pravosti verejných listín, akými sú rodný či sobášny list, v iných členských štátoch a uľahčia tak voľný pohyb osôb v rámci EÚ. Nová právna úprava, na ktorej sa vopred dohodli vyjednávači EP s Radou (ministrov) EÚ, zavádza s cieľom odbúrať nevyhnutnosť prekladov viacjazyčné formuláre, ktoré sa budú pripájať k vnútroštátnym listinám.

Nová legislatíva odstráni administratívne formality, akými sú predkladanie takzvaného vyššieho overenia verejných listín či takzvaných apostilov, pri verejných listinách, ktoré potvrdzujú osobný stav, rodičovstvo či štátnu príslušnosť. Poslanci a ministri sa dohodli na rozšírení pôsobnosti nariadenia tak, aby sa týkalo aj listín potvrdzujúcich spôsobilosť uzavrieť manželstvo alebo registrované partnerstvo. Medzi listiny, ktoré budú akceptované v inom členskom štáte bez vyššieho overenia, budú patriť aj potvrdenia o absencii trestného záznamu danej osoby (výpis alebo odpis z registra trestov).

Nové pravidlá sa týkajú aj listín, ktoré musia občania žijúci v inom členskom štáte predložiť za predpokladu, že sa v danom štáte chcú zúčastniť na voľbách do Európskeho parlamentu alebo miestnych samospráv, či už ako voliči alebo kandidáti.

Nové viacjazyčné formuláre

Nariadenie so zámerom odbúrať nevyhnutnosť doloženia overených prekladov niektorých verejných listín a ušetriť tak občanom čas a peniaze zavádza nové úniové viacjazyčné formuláre. Tie sa budú pripájať k samotným vnútroštátnym dokumentom týkajúcim sa narodenia, skutočnosti, že daná osoba je nažive, úmrtia, manželstva a registrovaného partnerstva (vrátane spôsobilosti uzavrieť manželstvo či registrované partnerstvo a rodinného stavu či partnerského statusu), bydliska a pobytu a absencie trestného záznamu.

Povinnosť informovať občanov

Poslanci v snahe zaistiť informovanosť občanov o jednoduchších postupoch a nových viacjazyčných formulároch presadili v texte nového nariadenia ustanovenie, ktoré ukladá Európskej komisii a členským štátom povinnosť oboznámiť verejnosť o nových pravidlách prostredníctvom webových stánok orgánov členských štátov a Európskeho portálu elektronickej justície.

Hodnotiaca správa a možné rozšírenie pôsobnosti po dvoch rokoch

Parlament tiež v rámci vyjednávaní o konečnom texte nariadenia presadil, aby sa po dvoch rokoch od nadobudnutia účinnosti nových predpisov zvážilo ich rozšírenie na verejné listiny týkajúce sa právneho postavenia a zastupovania spoločnosti, diplomy, osvedčenia a iné doklady o dosiahnutej formálnej kvalifikácii a verejné listiny osvedčujúce úradne uznané zdravotné postihnutie. Hodnotiaca správa, ktorú pri tejto príležitosti vypracuje Európska komisia, sa tiež zameria na možnosť rozšírenia viacjazyčných formulárov na ďalšie listiny.

Nariadenie bude čoskoro zverejnené v Úradnom vestníku EÚ. Účinnosť nadobudne postupne, pričom plne aplikovateľné bude od roku 2019.

zdroj: europarl.europa.eu


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.