Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Nový zákon, nové povinnosti, posilnenie postavenia oznamovateľov.

Autori: JUDr. Petra Beznosková
Dátum publikácie: 13. 6. 2019tt_whistle-blower

S účinnosťou od 1. 3. 2019 sa stal súčasťou právneho poriadku Slovenskej republiky zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 54/2019 Z. z.). Uvedený zákon č. 54/2019 Z. z. v celkom rozsahu zrušil a nahradil dovtedy platný zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 307/2014 Z. z.“).

Cieľom článku je novú právnu úpravu zanalyzovať, porovnať a upozorniť na zmeny, ktoré prináša zamestnávateľom v súvislosti s vnútorným systémom preverovania oznámení o protispoločenskej činnosti.

Ako vyplýva z dôvodovej správy k zákonu č. 54/2019 Z. z., cieľom prijatia novej právnej úpravy v oblasti ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti bolo o. i. posilnenie postavenia oznamovateľov v trestnom konaní (napr. priznanie práva navrhovať a predkladať dôkazy, právo byť informovaný napr. o zastavení či podmie­nečnom zastavení trestného stíhania), zvýšenie ich ochrany či zriadenie nezávislého orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou, ktorý bude oznamovateľom poskytovať ochranu.

Obsah:
Oznamovanie protispoločenskej činnosti
Protispoločenská činnosť
Oznamovateľ
Ochrana oznamovateľa
Ochrana poskytnutá Úradom
Vnútorný systém preverovania oznámení

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Pre oznamovanie protispoločenskej činnosti je možné použiť anglický termín „whistleblowing“, v preklade pískanie na píšťalku a v prenesenom význame upozornenie na niečo zlé, nekalé, čo je potreba preveriť a vyšetriť. Ust. § 2 písm. b) zákona č. 54/2019 Z. z. oznámením protispoločenskej činnosti rozumie uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo v súvislosti s činnosťou vo verejnom záujme a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti. Podskupinou je tzv. „kvalifikované oznámenie“ – také, ktoré môže prispieť alebo prispelo k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo k usvedčeniu jej páchateľa [§ 2 písm. c) zákona č. 54/2019 Z. z.].

  

Článok je skrátený, viac informácií nájdete v príspevku  

 

Súvisiace odborné články

Súvisiace dôvodové správy

Súvisiace vzory zmlúv a právnych podaní

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 54/2019 Z. z. Zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti

S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.