Ohlasovacie povinnosti podľa zákona o odpadoch

Ohlasovacie povinnosti výrobcu vyhradeného výrobku a pôvodcu odpadov do 28. februára 2019. Ktoré tlačivá sú platné na ohlasovanie za rok 2019?

Autori: Ing. Karin Štecová, PhD.
Dátum publikácie: 11. 2. 2019tt_vyplnanie-tlaciva_375x250

Podnikateľ, ktorý uvádza na trh Slovenskej republiky elektrozariadenia, batérie a akumulátory, obaly, vozidlá, pneumatiky a neobalové výrobky (ďalej len „vyhradený výrobok“), sa považuje za výrobcu vyhradeného výrobku (ďalej len „VVV“) v zmysle § 27 ods. 2 zákona o odpadoch.

Ako zistíte, čo konkrétne sa považuje za vyhradený výrobok?

Kritériá podrobnejšie definujúce obal sú uvedené v prílohe č. 7 zákona o odpadoch.

Zoznam výrobkov, ktoré sa môžu stať neobalovým výrobkom, je uvedený v prílohe č. 16 vyhlášky MŽP SR č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení neskorších predpisov.

Čo sa považuje na účely tohto zákona za jednotlivé druhy vyhradených výrobkov, je uvedené v zákone o odpadoch v nasledovných ustanoveniach:

- elektrozariadenia (§ 32 a rozdelenie podľa kategórií Príloha 6),

- batérie a akumulátory (§ 42),

- obaly (§ 52),

- vozidlá (§ 60),

- pneumatiky (§ 69),

- neobalové výrobky (§ 73).

 

Ohlasovacie povinnosti, ktoré je potrebné splniť za rok 2018 do 28. februára 2019

 

Rok 2018 opäť priniesol významné zmeny v zákone o odpadoch a aj v jeho vykonávacích vyhláškach. 

Povinnosti v rámci kolektívneho plnenia:

Výrobcovia vyhradeného výrobku, ktorí plnia svoje povinnosti kolektívne, zasielajú údaje z evidencie Organizácii zodpovednosti výrobcov, s ktorou majú zmluvu. Títo podnikatelia nekomunikujú priamo s MŽP SR, ale údaje z evidencie, t. j. koľko výrobkov doviezli zo zahraničia, vyrobili na Slovensku, zabalili do obalov a uviedli na trh atď., oznamujú Organizácii zodpovednosti výrobcov, ktorá podáva MŽP SR sumárne Ohlásenia za výrobcov vyhradených výrobkov.

Povinnosti v rámci individuálneho plnenia:

Výrobca vyhradeného výrobku, ktorý si povinnosti vyplývajúce z vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti plní individuálne,. zasiela vo svojom mene MŽP SR každoročne do 28. 2. „Ohlásenie o vyhradených výrobkoch“. 

 

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.