Od 1. júna sa spustí druhá vlna aktivácie e-schránok pre právnické osoby

Od pondelka 1. júna sa spustí druhá vlna aktivácie elektronických schránok pre právnické osoby, ktoré nie sú evidované v Obchodnom registri, ale sú zapísané v iných registroch.

Autori: TASR
Dátum publikácie: 28. 5. 2020TASR | 28.5.2020

Od pondelka (1. 6.) sa spustí druhá vlna aktivácie elektronických schránok pre právnické osoby, ktoré nie sú evidované v Obchodnom registri, ale sú zapísané v iných registroch. Dotkne sa to takmer 80.000 právnických osôb, ako sú nadácie, neziskové organizácie, cirkevné organizácie, záujmové združenia či politické strany. Informoval o tom Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII).

„Samotná aktivácia elektronických schránok bude prebiehať postupne, v niekoľkých fázach, keďže ide o mimoriadne početnú skupinu právnických osôb. Zároveň je dôležité spustiť samotný eGovernment a opätovne neodkladať aktiváciu elektronických schránok. Štatutári jednotlivých organizácií nájdu podrobné informácie na stránke slovensko.sk,“ uviedol poverený generálny riaditeľ sekcie ITVS ÚPVII Peter Kucer.

Ako upozornil úrad, na prístup do elektronickej stránky je potrebné mať elektronický občiansky preukaz s čipom, bezpečnostný osobný kód a príslušné certifikáty – to všetko si štatutári môžu vybaviť na ktoromkoľvek oddelení dokladov na Slovensku.

Od 1. júna budú aktivované schránky nadáciám, neinvestičným fondom, neziskovým organizáciám poskytujúcim verejnoprospešné služby, občianskym združeniam, odborovým a zamestnávateľských organizáciám, politickým stranám a hnutiam, záujmovým združeniam právnických osôb a organizáciám s medzinárodným prvkom. „V prípade, že tieto organizácie ešte štátnu e-schránku nepoužívajú a nemajú ju aktivovanú na doručovanie, stane sa tak najneskôr na desiaty deň. Teda organizáciám, ktorých schránky budú zriadené 1. júna, už môžu byť 11. júna do schránky doručované úradné rozhodnutia,“ dodal úrad.

Ako ďalej upozornil Kucer, štatutári by si mali skontrolovať údaje, ktoré štátu odovzdali pri zápise do príslušného registra. Ak by údaje neboli kompletné či aktuálne, štatutár sa nemusí do schránky dostať. Mnohí si svoje združenia zakladali pred rokmi a štruktúra zbieraných údajov bola iná. Aktuálne Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) eviduje viac ako 43.270 schránok, ktoré nemajú kompletné informácie o štatutároch, a teda sa do nich štatutári nedostanú,“ upozornil Kucer.

V ďalšom kroku štát plánuje aktivovať e-schránky aj organizáciám v registroch poľovníckych organizácií, škôl a regionálneho školstva, pozemkových spoločenstiev, záujmových združení fyzických osôb bez právnej spôsobilosti, miestnych jednotiek bez právnej spôsobilosti, verejných výskumných inštitúcií a spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

Ako dodal úrad, pokiaľ majiteľ elektronickej schránky nemá počítač, alebo nechce pristupovať do e-schránky, môže tým poveriť inú osobu, mal by jej však dôverovať.

 

Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

 

Autor: TASR

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace dôvodové správy

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 305/2013 Z. z. Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci
  • 211/2019 Z. z. Novela zákona o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené