Od 1. januára budúceho roku bude sadzba za poistencov štátu 3,2 %

V konkrétnych číslach pre rok 2019 bude platba za poistencov štátu na úrovni 1,015 mld. eur, čiže o 55 mil. eur viac oproti navrhovanému rozpočtu.

Autori: SITA a.s.
Dátum publikácie: 29. 11. 2018


SITA | 29.11.2018

Od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019 bude sadzba zdravotného poistenia za poistencov štátu 3,2 %. Poslanci totiž schválili vládny návrh novely zákona o zdravotných poisťovniach.

Novú sadzbu navrhol v pozmeňujúcom návrhu poslanec strany Smer - SD Ladislav Kamenický. V pozmeňujúcom návrhu sa zdôvodňuje zmena sadzby dohodou poslancov NR SR, ministra financií a ministerky zdravotníctva. V konkrétnych číslach pre rok 2019 bude platba za poistencov štátu na úrovni 1,015 mld. eur, čiže o 55 mil. eur viac oproti navrhovanému rozpočtu.

Ďalším dôsledkom prijatia vládnej novely zákona o zdravotných poisťovniach je, že Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) už nebude vymáhať pohľadávky na poistnom. Podľa dôvodovej správy sa vymáhanie pohľadávok na poistnom v súčasnosti realizuje dvoma spôsobmi, výkazom nedoplatkov prostredníctvom zdravotných poisťovní alebo platobným výmerom prostredníctvom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Prijatím návrhu sa ruší možnosť vydania platobného výmeru ÚDZS, nakoľko tento nemal dostatočný čas na preverenie situácie poistenca. Cieľom je zabezpečiť, aby vymáhanie pohľadávok na poistnom sa v prvom stupni realizovalo výlučne prostredníctvom zdravotných poisťovní. Úlohy druhostupňového (odvolacieho) orgánu v plnej miere prevezme ÚDZS.

Prerozdeľovanie poistného sa v súčasnosti robí pri zohľadnení demografických indexov, farmaceuticko-nákladových skupín a nadlimitnej sumy. Napriek týmto prvkom prerozdeľovací systém nedostatočne predpokladá výdavky na zdravotnú starostlivosť v budúcnosti. "Je snahou zachovať prerozdeľovací mechanizmus a naďalej ho zdokonaľovať tak, aby v čo najvyššej miere bránil selekcii rizika poisťovňami, a aby každá poisťovňa mala k dispozícii rovnaký objem zdrojov na poistenca s vybranými charakteristikami," píše sa v správe.

V situácii, kedy zdravotná poisťovňa spravuje verejné zdroje, je podľa dôvodovej správy nevyhnutné, aby zdravotné profily poistencov jednotlivej zdravotnej poisťovne nespôsobovali nerovnaké postavenie zdravotných poisťovní navzájom. Preto sa navrhuje nový parameter „viacročné nákladové skupiny“, podľa ktorého sa na základe nákladov z posledných troch rokov pre každého poistenca stanoví index rizika nákladov.

 

© 2018, Autorské práva SITA a.s. a zmluvné agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a zmluvných agentúr je výslovne zakázané.

Autor: SITA a.s.

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené