Novela Zákonníka práce na rokovaní vlády

Účelom poslaneckého návrhu novely Zákonníka práce je úprava súm niektorých mzdových zvýhodnení za prácu a zavedenie nových mzdových zvýhodnení za prácu v sobotu a v nedeľu.

Autori: Redakcia
Dátum publikácie: 30. 1. 2018Sledované štádium legislatívneho procesu
Vláda SR1. čítanie (NR SR)2. čítanie (NR SR)3. čítanie (NR SR)prezident SR 

 

V programe rokovania vlády, ktoré začína dňa 31. januára 2018, minister práce, socialnych vecí a rodiny predloží poslanecký návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce.

Účelom poslaneckého návrhu zákona je úprava súm niektorých mzdových zvýhodnení za prácu a zavedenie nových mzdových zvýhodnení za prácu v sobotu a v nedeľu, ako aj úprava niektorých čiastkových oblastí s cieľom znížiť administratívnu záťaž zamestnávateľov a spresniť postupy a možnosti riešení nárokov zamestnancov v osobitných prípadoch.

Z predloženého návrhu zákona vyplýva, že najvýznamnejším zámerom predkladateľov je úprava oblasti obmeňovania zamestnancov, a to:
• zvýšenie minimálnej výšky mzdového zvýhodnenia za prácu vo sviatok zo súčasnej sadzby 50 % priemerného zárobku zamestnanca na 100 % priemerného zárobku zamestnanca,

• zvýšenie minimálnej výšky mzdového zvýhodnenia za nočnú prácu zo súčasnej sadzby 20 % sumy minimálnej mzdy za hodinu na 50 % sumy minimálnej mzdy za hodinu,

• zavedenie mzdového zvýhodnenia za prácu v sobotu a mzdového zvýhodnenia za prácu v nedeľu najmenej v sume 100 % minimálnej mzdy za hodinu.

V súvislosti s navrhovaným mzdovým zvýhodnením za prácu v sobotu a mzdovým zvýhodnením za prácu v nedeľu sa navrhuje:

• možnosť dohodnúť v pracovnej zmluve s vedúcim zamestnancom mzdu už s prihliadnutím na prípadnú prácu v sobotu alebo v nedeľu,

• nepriznať mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu a mzdového zvýhodnenia za prácu v nedeľu zamestnancovi, ktorý vykonáva domácku prácu alebo teleprácu (§ 52 Zákonníka práce),

• nezapočítavať mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu a mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu do mzdy na účely minimálneho mzdového nároku (§ 120 Zákonníka práce).

Návrhom zákona sa tiež rozširuje poskytovanie mzdových zvýhodnení za prácu v sobotu, v nedeľu, vo sviatok, nočnú prácu a za sťažený výkon práce aj zamestnancom vykonávajúcim prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Úrad vlády Slovenskej republiky odporúča v rámci samostatných novelizačných článkov upraviť zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov tak, aby štátnemu zamestnancovi za vykonávanie štátnej služby v noci, v sobotu alebo v nedeľu a zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme v noci, v sobotu alebo v nedeľu patrili mzdové zvýhodnenia minimálne v takej výške ako v navrhovanej novele Zákonníka práce.Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny sa stotožňuje s uvedeným návrhom Úradu vlády Slovenskej republiky.

Zdroj: rokovania.sk


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.