Novela zákona o strelných zbraniach a strelive

Navrhuje sa zavedenie evidencie expanzných zbraní, ktoré boli upravené zo zbraní kategórie A, kategórie B a kategórie C z dôvodu ich masívneho rozšírenia, čo môže viesť k ohrozeniu bezpečnostnej situácie v SR.

Autori: JUDr. Peter Rohaľ
Dátum publikácie: 5. 5. 2015SITA | 4.5.2015

Vláda SR 29. apríla 2015 schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Navrhuje sa zavedenie evidencie expanzných zbraní, ktoré boli upravené zo zbraní kategórie A, kategórie B a kategórie C z dôvodu ich masívneho rozšírenia, čo môže viesť k ohrozeniu bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike. V tejto súvislosti sa ustanovuje povinnosť ohlásiť nadobudnutie takejto zbrane  policajnému útvaru a predložiť ju na zaevidovanie. Upravujú sa tiež povinnosti držiteľa skupiny B zbrojnej licencie a postup vo vzťahu k úprave zbraní na expanzné zbrane.

Ďalej sa opätovne návrhom zavádza zákaz predaja zbraní na diaľku (napr. cez internet) aj na vybrané zbrane kategórie D vrátane expanzných zbraní a rozširujú sa dôvody na predbežné zaistenie zbrane. 

Uvedené návrhy vzišli zo zistení Policajného zboru, kde stav na úseku nelegálneho obchodovania so zbraňami a nelegálnej výroby zbraní nadobúda progresívny ráz. Polícia v tejto súvislosti zaznamenáva najmä nárast nákupu expanzných zbraní upravených zo zbraní kategórie A, kategórie B alebo kategórie C (pištole, samopaly, guľomety) a ich následnú úpravu na zbrane schopné streľby. Tieto zbrane sa potom distribuujú v kriminálnom prostredí a využívajú sa na páchanie najzávažnejších trestných činov, ktorých objektom je život a zdravie a zároveň dochádza k ohrozeniu bezpečnosti. 

Vzhľadom na tieto skutočnosti vláda SR schválila k predmetnému návrhu zákona aj návrh na skrátené legislatívne konanie, vďaka ktorému by návrh mohol nadobudnúť účinnosť už 1. júla 2015.

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.