Novela zákona o ochrane pred požiarmi

Novela zákona nanovo ustanovuje podmienky a postup pri overovaní vedomostí a vydávaní osvedčení o odbornej spôsobilosti na úseku ochrany pred požiarmi.

Autori: JUDr. Peter Rohaľ
Dátum publikácie: 19. 2. 2015Sledované štádium legislatívneho procesu
Vláda SR1. čítanie (NR SR)2. čítanie (NR SR)3. čítanie (NR SR)prezident SR 

Návrh zákona, ktorým sa mení a  dopĺňa zákon  č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony podrobnejšie upravuje a dopĺňa práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb-podnikateľov v súvislosti s inštaláciou a prevádzkovaním tzv. požiarnotechnických zariadení, ako aj niektoré ustanovenia, ktorých zmeny vyplynuli z aplikácie zákona.

Novela zákona nanovo ustanovuje podmienky a postup pri overovaní vedomostí a vydávaní osvedčení o odbornej spôsobilosti na úseku ochrany pred požiarmi. Navrhuje sa upraviť rozsah a pôsobnosť orgánov štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi pri vykonávaní štátneho požiarneho dozoru. Návrh novely určuje podmienky, za ktorých je možné vymedzenému okruhu osôb s odbornou spôsobilosťou vydať osvedčenie o odbornej spôsobilosti s neobmedzenou platnosťou.

Ďalej sa rozširuje sa okruh osôb, ktoré môžu kontrolovať prenosné hasiace prístroje a ustanovujú sa podmienky na získanie oprávnenia na vykonávanie odbornej prípravy a vydávanie osobitných oprávnení výrobcu požiarnotechnického zariadenia alebo zhotoviteľa požiarnotechnického zariadenia, ktorý zanikol alebo prestal pôsobiť v tejto oblasti.

Zároveň sa rozširuje povinnosť v súvislosti s  kontrolou komínov. Právnická osoba a aj fyzická osoba-podnikateľ budú povinní, okrem pravidelného čistenia a kontroly komínového telesa, zabezpečiť aspoň raz za dvanásť mesiacov kontrolu prevádzkovaných komínov osobou, ktorá je na uvedenú činnosť odborne spôsobilá. Táto zmena reaguje najmä  na negatívny vývoj požiarovosti za posledných desať rokov, ktorých príčinou boli práve nedostatky súvisiace s prevádzkovaním komínových telies.

Túto novelu zákona o ochrane pred požiarmi schválila 18. februára 2015 vláda SR, účinnosť sa navrhuje od 1. septembra 2015.

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.