Novela Notárskeho poriadku

Vláda Slovenskej republiky schválila 20. mája 2015 návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok).

Autori: JUDr. Peter Rohaľ
Dátum publikácie: 21. 5. 2015Sledované štádium legislatívneho procesu
Vláda SR1. čítanie (NR SR)2. čítanie (NR SR)3. čítanie (NR SR)prezident SR 

Vláda Slovenskej republiky schválila 20. mája 2015 návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Uvedeným návrhom sa vykonávajú príslušné ustanovenia Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 650/2012 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a prijatí a výkone verejných listín v dedičských veciach a o zavedení európskeho osvedčenia o dedičstve do slovenského právneho poriadku – podmienky vydávania európskeho osvedčenia o dedičstve. V zmysle nariadenia sa má osvedčenie vydávať počas dedičského konania, ako aj po jeho právoplatnom skončení.

Ďalej sa výslovne upravuje oprávnenie notára vydávať elektronické odpisy a výstupy z registrov informačných systémov verejnej správy a definuje sa to ako notárska činnosť, zužuje sa inkompatibilita notárskej činnosti s inou zárobkovou činnosťou, precizuje sa úprava zastupovania notára a náhradníka notára. Účinnosť návrhu zákona sa navrhuje od 17. augusta 2015.

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.