Novela nariadenia vlády SR o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia

Schválená zmena prispeje k zvýšeniu právnej ochrany osôb postihnutých výkonom exekúcie zrážkami zo mzdy a z iných príjmov.

Autori: JUDr. Peter Rohaľ
Dátum publikácie: 22. 10. 2015Vláda Slovenskej republiky schválila na rokovaní 21. októbra 2015 návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia v znení neskorších predpisov.

Schválená zmena prispeje k zvýšeniu právnej ochrany osôb postihnutých výkonom exekúcie zrážkami zo mzdy a z iných príjmov a umožní stabilizovať ich životnú úroveň v rovine právnej istoty nepostihnuteľnej časti mzdy alebo iného príjmu korešpondujúcej aktuálnej výške životného minima.

Nariadením sa jednak zvyšuje základná suma, ktorú nemožno z mesačnej mzdy alebo z iného príjmu zraziť, na 100 % životného minima prislúchajúceho plnoletej fyzickej osobe a zároveň sa prijalo nové znenie ustanovenia § 2, ktoré dôsledne vychádza z dikcie § 70 ods. 2 Exekučného poriadku. Toto nové znenie zachováva súčasne platný štandard ochrany práv maloletých detí vo vzťahu k uplatňovaniu prednostných pohľadávok na výživné.

V zmysle novonavrhovaného znenia ustanovenia § 2 nariadenia vlády v kontexte ustanovenia § 70 ods. 2 Exekučného poriadku sa táto základná suma vypočíta ako 70 % zo základnej sumy, ktorá na účely výpočtu zrážok vykonávaných na vymoženie výživného pre maloleté dieťa predstavuje 60 % zo sumy životného minima na plnoletú fyzickú osobu. Z pohľadu účinkov navrhovaného znenia bude aj po účinnosti novelizácie nariadenia vlády zachovaný status quo. To znamená, že základná suma bude 70 % sumy určenej ako 60 % zo životného minima na plnoletú fyzickú osou platného v mesiaci, za ktorý sa zrážky vykonávajú.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky nadobudne účinnosť 1. januára 2016.

Autor: JUDr. Peter Rohaľ


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.