Nové Nariadenie EÚ o insolvenčnom konaní

Rozšírenie pôsobnosti aj na predúpadkové konania a reštrukturalizáciu. Definícia centra hlavných záujmov dlžníka a formalizovaná procedúra prihlasovania pohľadávok.

Autori: JUDr. Mária Sumková, PhD.
Dátum publikácie: 24. 7. 2017Nové Nariadenie o insolvenčnom konaní

Od 26. 6. 2017 je účinné nové Nariadenie o insolvenčnom konaníNariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, ktoré v plnom rozsahu nahrádza Nariadenie o konkurznom konaní.

Pôvodné Nariadenie o konkurznom konaní zaznamenalo veľký úspech, v právnej praxi však bolo žiaduce zlepšiť uplatňovanie niektorých jeho ustanovení tak, aby bola posilnený význam insolvenčných konaní. Nová úprava (rovnako ako predchádzajúca) nezavádza jednotné insolvenčné konanie pre všetky štáty Európskej únie, ale len dopĺňa národné úpravy insolvenčného práva obsahujúce normy významné pre riadne a efektívne fungovanie trhu. 

Nariadenia o insolvenčnom konaní

Nové Nariadenie o insolvenčnom konaní sa uplatňuje na všetky insolvenčné konania začaté po 26. 6. 2017, s výnimkou článkov upravujúcich informácie o vnútroštátnom insolvenčnom práve a insolvenčnom práve EÚ a článkov o vytvorení a vzájomnom prepojení insolvenčných registrov. Na insolvenčné konania začaté pred 26. 6. 2017 sa bude naďalej uplatňovať pôvodné Nariadenie o konkurznom konaní.

Novinky Nariadenia o insolvenčnom konaní

Nariadenie definuje nový obsah základných pojmov a upravuje nové podmienky. K najvýznamnejším novinkám zaraďujeme:

Hlavný záujem dlžníka = veľkým prínosom nového nariadenia je definícia centra hlavných záujmov dlžníka, za ktoré sa považuje ,,miesto, kde dlžník pravidelne vykonáva správu svojich záujmov a ktoré je zistiteľné tretími stranami.“ Toto ustanovenie Článku 3 Nariadenia o insolvenčnom konaní inkorporuje vyvrátiteľnú právnu domnienku, že takýmto miestom je jeho registrované sídlo, pokiaľ nie je nepreukázaný opak, t. j. súdy budú povinné skúmať svoju právomoc a príslušnosť na začatie insolvenčného konania.

Článok je uvedený v skrátenom znení, jeho celé znenie nájdete v produkte Odborné články:

Zrušenie Nariadenia o konkurznom konaní, nové Nariadenie o insolvenčnom konaní

 

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.