Neprimeranosť výšky zmluvnej pokuty, R 43/2019

Rozhodnutie zo Zbierky rozhodnutí NS SR a súdov SR k zmluvnej pokute a možnostiam jej zníženia súdom.

Dátum publikácie: 10. 12. 2019Rozsudok Najvyššieho súdu SR zo dňa 17. júla 2019  sp. zn. 3Obdo/11/2019, R 43/2019

 Z obsahu dovolania žalobcu vyplýva, že v podanom mimoriadnom opravnom prostriedku namietal nesprávne právne posúdenie odvolacieho súdu v posúdení právnej otázky:

či pre záver o (ne)primeranosti výšky zmluvnej pokuty z hľadiska uplatnenia moderačného práva súdu podľa § 301 Obchodného zákonníka je rozhodujúca výška zmluvnej pokuty v čase jej dojednania, resp. v čase porušenia povinnosti druhou zmluvnou stranou, alebo je potrebné vychádzať z výšky zmluvnej pokuty – ktorá sa navýšila v dôsledku dlhodobého omeškania (dlhodobého nesplnenia zmluvnej povinnosti) druhej zmluvnej strany – v čase rozhodovania súdu.“

Právna veta:

 
I. Pre záver o neprimeranosti výšky zmluvnej pokuty z hľadiska uplatnenia moderačného práva súdu podľa ustanovenia § 301 Obchodného zákonníka je rozhodujúca výška dohodnutej zmluvnej pokuty v čase porušenia povinnosti druhou zmluvnou stranou.
 
II. Ako neprimerane vysokú nemožno posúdiť zmluvnú pokutu dohodnutú vo forme určitej sadzby za určené časové obdobie, ktorej celková výška je dôsledkom dlhodobého porušovania zabezpečenej povinnosti dlžníkom a s tým spojeným navyšovaním o inak primeranú sadzbu zmluvnej pokuty za určené časové obdobie.
 
III. Celková výška zmluvnej pokuty, ktorú je dlžník povinný zaplatiť, nie je jediným kritériom, pre ktoré môže súd postupom podľa § 301 Obchodného zákonníka zmluvnú pokutu znížiť.
 

 

Celé znenie rozhodnutia  R 43/2019 nájdete v produkte EPI Rozhodnutia súdov.

 

Súvisiace autorsky spracované rozhodnutie súdu

Súvisiace vzory zmlúv a právnych podaní

Súvisiace príklady z praxe


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.