Neodkladné opatrenie spočívajúce v zákaze nakladať s nehnuteľnosťami

Krajský súd Banská Bystrica v rozhodnutí sp. zn.  43Cob/155/2017 zo dňa 22. 11. 2017 uzatvára, že všeobecné súdy musia vždy prihliadať aj na to, či je hodnota tvrdenej pohľadávky primeraná k hodnote vecí, ku ktorým má byť obmedzené dispozičné právo dlžníka.

Dátum publikácie: 19. 3. 2018Krajský súd Banská Bystrica v rozhodnutí sp. zn.  43Cob/155/2017 zo dňa 22. 11. 2017 rozhodoval o odvolaní proti rozhodnutiu, ktorým bolo nariadené neodkladné opatrenie spočívajúce v zákaze nakladať s nehnuteľnosťami do právoplatného skončenia konania vo veci samej. Odporca s nariadeným neodkladným opatrením nesúhlasil a namietal, že k nehnuteľnostiam, ktorých sa rozhodnutie týka, je aj tak zriadené záložné právo v prospech banky a preto by k ich scudzeniu ani nemohol pristúpiť. Nad rámec uvedeného ďalej poukázal na skutočnosť, že neodkladné opatrenie nemalo byť nariadené ani preto, že súd prvého stupňa nepoznal hodnotu nehnuteľností – nemohol teda posúdiť, či je navrhované neodkladné opatrenie primerané k výške tvrdeného dlhu.

Krajský súd Banská Bystrica dal odporcovi za pravdu a rozhodnutie súdu prvej inštancie zmenil tak, že návrh na nariadenie neodkladného opatrenia zamietol. V odôvodnení rozhodnutia upozornil, že všeobecné súdy musia vždy prihliadať aj na to, či je hodnota tvrdenej pohľadávky primeraná k hodnote vecí, ku ktorým má byt obmedzené dispozičné právo dlžníka. Z tohto dôvodu by súdy ani nemali vyhovieť návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia obmedzením dispozičných oprávnení k nehnuteľnosti, v ktorom hodnota nehnuteľnosti nie je uvedená.  

Celé znenie rozhodnutia sp. zn. 43Cob/155/2017 


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.