Návrh zákona o základných identifikátoroch fyzickej osoby

Cieľom predloženého návrhu zákona je nahradenie súčasného všeobecne použiteľného identifikátora – rodného čísla.

Autori: Redakcia
Dátum publikácie: 20. 5. 2019Návrh zákona predložilo do medzirezortného pripomienkového konania Ministerstvo vnútra SR dňa 16. 5. 2019.

Cieľom predloženého návrhu zákona je zavedenie základných identifikátorov fyzickej osoby ako trvalých identifikačných osobných údajov fyzickej osoby vedenej v registri fyzických osôb, ktoré zabezpečujú jej jednoznačnosť v informačných systémoch a nahradenie súčasného všeobecne použiteľného identifikátora – rodného čísla.

Navrhovaný systém základných identifikátorov zabezpečuje zvýšenie ochrany osobných údajov fyzických osôb vedených v jednotlivých informačných systémoch verejnej správy a prispieva tak k vyššej právnej ochrane dotknutých osôb. Návrh zákona zavádza možnosť presnej identifikácie fyzickej osoby vo všetkých informačných systémoch verejnej správy a umožňuje efektívnu komunikáciu medzi týmito systémami bez rizika združenia údajov z jednotlivých databáz a informačných systémov.
Návrhom zákona sa ďalej ustanovuje nový register verejnej správy, ktorý obsahuje základné identifikátory fyzických osôb. Správcom registra je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

Na identifikáciu fyzickej osoby mimo informačných systémov verejnej správy bude slúžiť bezvýznamový identifikátor, ktorý je všeobecne použiteľným identifikátorom podľa § 78 ods. 4 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Fyzická osoba bude poznať len svoj bezvýznamový identifikátor a len tento údaj bude uvedený na dokladoch slúžiacich na preukázanie totožnosti fyzickej osoby.

Koncepcia nových základných identifikátorov je naviazaná na existujúcu koncepciu rodných čísel, pričom zohľadňuje prechodný stav 10 rokov a existujúce informačné systémy subjektov verejnej správy. V prechodnom období bude možné popri novej koncepcii identifikácie fyzických osôb používať aj existujúcu koncepciu identifikácie.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.